Aartsbisdom

Uw parochie

488 parochies online in het Aartsbisdom

Zoek en vind uw parochie in Aartsbisdom met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Opleiding tot permanent diaken


In hun ambt belichamen de diakens de dienstbaarheid van de hele kerk. Daartoe worden zij door de bisschop gewijd en als zijn medewerkers gezonden en benoemd: in parochieverband, in een school, in een verzorgingsinstelling, in een of andere pastorale sector.

Niet alleen door hun eigen dienstwerk in de pastoraal én in het beroepsleven, maar ook door hun deelname aan de verkondiging en aan de liturgie herinneren de diakens de geloofsgemeenschap en elke gelovige aan de fundamentele opdracht tot christelijke dienstbaarheid.

Het ambt van diaken is voorbehouden aan mannen. De minimumleeftijd bij de wijding is voor gehuwde kandidaten 35 jaar. Ongehuwden verbinden zich bij hun wijding tot het celibaat.

Opleiding

De kandidaten voor het permanent diaconaat doorlopen, samen met de kandidaat-pastoraal werk(st)ers, eerst de diocesane basisopleiding van drie jaar. Daarna volgen ze een specifieke vorming tot het diaconaat die anderhalf jaar duurt. In die periode wordt ingegaan op de vraag naar de eigen identiteit van de diaken, de relatie tussen diaconaat en huwelijk, het getijdengebed, de verbondenheid met de Kerk, de plaats van de diaken in de liturgie, de verkondiging en de caritas.

De keuze voor het permanent diaconaat wordt ook verder met een persoonlijke begeleider getoetst en verdiept. Liturgisch worden tijdens deze specifieke vorming drie stappen gezet: de canonieke aanvaarding tot kandidaat-diaken, de aanstelling tot lector en acoliet en de diakenwijding.

Infobrochure over de opleiding (PDF).

CONTACT


Contactpersoon en verantwoordelijke voor de opleiding tot permanent diaken: Kristof Struys, pr.


Adres:
Secretariaat opleidingen, Diocesaan Pastoraal Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen.
Tel. 015/29.84.41 op woensdag van 14 tot 17 uur.
E-mail pwd.mechelen@kerknet.be