Aartsbisdom

Uw parochie

488 parochies online in het Aartsbisdom

Zoek en vind uw parochie in Aartsbisdom met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW) van het aartsbisdom Mechelen-Brussel richt zich tot drie groepen studenten: tot kandidaat-leraars en kandidaat-leraressen rooms-katholieke godsdienst voor het lager en voor het secundair onderwijs, tot kandidaat-diakens en kandidaat-pastoraal werk(st)ers, en tot allen die geïnteresseerd zijn in theologische vorming of bijscholing (de ‘vrije studenten').

Om te voldoen aan de behoeften van deze drie groepen studenten heeft Het HIGW volgend programma-aanbod:
Het theologisch programma bestaat uit een aantal cursussen van theologische en exegetische aard. Het wil de studenten een verantwoord inzicht geven in het christelijk geloof.
Het theologisch-pastoraal programma bestaat uit een aantal lessen die een theologische reflectie bieden op de pastorale praktijk in haar verschillende facetten. 
Het pedagogisch-didactisch programma omvat lessen, oefeningen en seminaries. Zij bereiden voor tot het geven van het vak rooms-katholieke godsdienst in het lager of secundair onderwijs.

De programma's lopen over drie jaar.
Het theologisch programma is een cyclusprogramma met een A-, B- en C-jaar. Ieder jaar telt drie modules van telkens twee vakken. Men kan elk jaar in het programma instappen.
Het theologisch-pastoraal programma kan enkel gevolgd worden in combinatie met het theologisch programma. Het vormt samen met het theologisch programma een deel van de basisopleiding tot permanent diaken of pastoraal werk(st)er.
Het pedagogisch-didactisch programma bestaat in twee versies: een voor het lager en een voor het secundair onderwijs. Ook hier kan men elk jaar in het programma instappen.

De cursussen van het HIGW hebben plaats in het Johannes XXIII-Seminarie, Lemmensberg 1 in Leuven. De cursussen worden gegeven op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.45 uur.

Voor meer informatie, klik hieronder op de gewenste rubriek:

A. Een gedetailleerde beschrijving van het HIGW (PDF-document)      

I. Het programma-aanbod
1. Het theologisch programma
2. Het theologisch-pastoraal programma
3. Het pedagogisch-didactisch programma
     a. voor het lager onderwijs
     b. voor het secundair onderwijs

II. De drie groepen studenten: toelatingsvoorwaarden en programmavereisten 
1. Kandidaat-leraars en kandidaat-leraressen rooms-katholieke godsdienst
    a. voor het lager onderwijs
    b. voor het secundair onderwijs
2. Kandidaat-permanent diakens en kandidaat-pastoraal werk(st)ers
3. Vrije studenten

B. Het jaar 2015-2016 aan het HIGW (PDF-document)

CONTACT


Directeur van het HIGW:
Kristof Struys, pr.


Adres:
Secretariaat HIGW,
Diocesaan Pastoraal Centrum,
Fr. de Merodestraat 18,
2800 Mechelen.
Tel. 015 29 84 41 op woensdag van 14 tot 17 uur.
tel. 016 58 38 99 op zaterdag van 9 tot 13 uur.
E-mail higw.mechelen@kerknet.be.


Op dit secretariaat kan men de volledige programmabrochure van het HIGW bekomen en een inschrijvingsformulier, dat men naar hetzelfde adres dient terug te sturen. De normale inschrijvingsperiode loopt van 17 augustus tot 9 september.
Voor afzonderlijke vakken kan men ook later inschrijven: tot een week vóór de start van het betrokken vak. 
Het secretariaat is gesloten tijdens de kerst- en paasvakantie.