RUBRIEK

Uw parochie

1900 parochies online in ZUTENDAAL

Zoek en vind uw parochie in ZUTENDAAL met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

INLEIDING OP IEDER VAN DE LEZINGEN

Eerste lezing: uit de profeet Daniël
Te midden van een beestachtige wereld verschijnt plotseling iemand die op een mens gelijkt.
Evangelielezing: uit het evangelie volgens Johannes
Voor Pilatus legt Jezus getuigenis af van zijn koningschap dat ‘anders‘ is: Hij beroept zich niet op macht, maar alleen op de waarheid.

MET ANDERE WOORDEN

Een ware ridder

Midden in de winter werd een broeder die aan het bidden was door zijn gardiaan geroepen om uit bedelen te gaan en de opbrengst te geven aan de armen bij de poort. Verontwaardigd ging die broeder naar Egidius en mopperde: ‘Hoe kan iemand mij nou midden in de winter op bedelpad sturen, terwijl het veel belangrijker, maar ook warmer is, om te bidden in de kapel?’
Egidius zei daarop: ‘De volmaakt gehoorzame kloosterling is als een ridder op een sterk paard, rijdend midden over de rechte weg. De ongehoorzame en onwillige kloosterling daarentegen is als iemand op een kreupel paard die moeiteloos door de vijand gevangengenomen kan worden. Stel dat jij in gesprek bent met de engelen en je daar heerlijk bij voelt?. Als dan de overste naar jou toekomt en je beveelt dat gesprek te staken om je in dienst te stellen van de arme en als jij dan aan dat bevel gehoorzaamt, dan ben je pas een echte kloosterling, een ware ridder met één en al koningschap in je bloed’.
(Vrij naar: ‘De fioretti’, verhalen over Sint-Franciscus)

In de marge

BOOS

Ik maak me niet graag kwaad !!! Het is zo'n ontzettend verspilde energie.
Maar soms is het onvermijdelijk om dat alles overspoelende gevoel niet te volgen. Het was weer eens op een druilerige maandagmorgen tijdens mijn boodschappentocht. Nog maar net vertrokken en ik had al een voorganger, zwaar beladen en met een snelheid die zelfs een slak aan het lachen kon brengen.
Eenmaal aangekomen moest ik naar een winkel waar de openingsuren niet klopten. Een half uur later was er eindelijk enige beweging te bespeuren en kon ik er terecht.
Bij het naar de uitgang van de parking rijden zag ik dat er een hele rij wagens stond aan te schuiven. Problemen met de ticketmeter. Eindelijk kwam er schot in de zaak en stapvoets konden we aanschuiven.
Aan mijn linkerkant probeert er voortdurend een wagen zicht tussen de rij wachtenden te dringen. Toen het mijn beurt was, was deze dame toch wel heel erg brutaal en deed teken dat ik moest wachten om mevrouw te laten passeren.
Nu ben ik wel een goed mens maar toch niet gek.
Ik deed op mijn beurt teken dat ik langer dan haar aan het aanschuiven was, samen met de wagen achter mij en reed gewoon door.
Boze blikken werden me toegestuurd.
Ik werd bozer dan boos bij het zien dat de wagen achter mij deze wagen voor liet gaan. Geen probleem zou ik er mee gehad hebben als deze dame (?) mij vriendelijk teken had gedaan of ze voor zou mogen gaan maar niet op deze manier.
Hetzelfde euvel doet zich zo vaak voor aan kassa's. Nogmaals, ik heb er geen moeite mee als me iemand op een fatsoenlijke manier vraagt of ze even voor mogen gaan. Ook als ik zie dat een persoon maar een enkele boodschap heeft, laat ik hem/haar voor (dit heb ik al meerdere keren uitgelegd).
Maar als er iemand met toch maar een enkele boodschap probeert voor te gaan (kruipen) dan gaat het feestje niet door en moet hij of zijn gewoon de beurt afwachten, veel boodschappen of niet. Punt !
Ik weet niet met welk gevoel jullie naderhand kampen maar ik er word er zo moe van.
Een leeg gevoel, uitgeput, uitgeblust ... en wat weet ik nog meer. Telkens neem ik me voor me niet zo op te winden en de dingen te laten zoals ze zijn.
Bij het naar huis rijden kom ik ook nog eens in een stortbui terecht en zie geen hand meer voor ogen. Weer dus met een slakkengangetje huiswaarts.
Waar ik op een ander tijdstip met plezier achter het stuur zit en luidkeels zit te zingen was hier een goedgemutst mens ver te zoeken. Dat korte lontje van me heeft me eensklaps in een moppermens veranderd.
Eenmaal in Zutendaal aangekomen blijkt het droog te zijn, geen druppel is er gevallen. Eigen haard is goud waard blijkt dan toch te kloppen.
Bij het thuiskomen springt onze huisgenoot vrolijk tegen me op, hij is zo blij om me te zien en dit brengt dan weer onmiddellijk een lach op mijn gezicht.
Vergeten zijn die kleine ‘boosmomentjes'. Dit blije gevoel brengt energie en doet alles weer in de plooi vallen. De rest van de dag probeer ik dit vast te houden. (maPs)

KUNSTZINNIGE VIERING

Zondag 25 november om 10.30 u. is een kunstzinnige viering in de Sint-Jozefkerk te Wiemesmeer.
Met aandacht voor woord en beeld , vocale en instrumentale intermezzi in de Sint- Jozefkerk te Wiemesmeer.
Achteraf ontmoeting en gelegenheid tot napraten bij een glaasje.

CHRISTEN ZIJN IN DEZE TIJD

De vorige jaren werden wij uitgenodigd te groeien in geloof. We werden uitgenodigd God te ontmoeten in het Woord en te antwoorden met het Credo. De ontmoeting gebeurde in het 'Opnieuw geboren worden, leven vanuit de sacramenten'. Dit jaar ligt de uitdaging erin om dit nieuwe leven gestalte te geven: Christen zijn in deze tijd.
Om te ontdekken hoe we dit kunnen doen, nodigen wij jullie van harte uit op de dekanale vorming en wel op dinsdag 27 november 2012 om 19.30 u. in ’t Kapelleke (Oud Waterschei), Lieve Vrouwstraat 5 te Genk. De bijeenkomst wordt geleid door Ria Thaens.
Aan iedereen warm aanbevolen!
Van harte welkom.

ADVENT

Volgende week begint de advent, dat zal ook te merken zijn in de kerk. De liturgie en vooral de zang ( adventsliederen samen te zingen , acclamaties en gebeden gedialogeerd) en de symbolische bloemversiering zullen in het oog springen. Dank aan de koren en bloemschiksters voor hun inbreng.

JONGEREN ZETTEN BREE IN ‘IN LICHTERLAAIE’ MET FAKKELTOCHT

Naar jaarlijkse traditie komen op de vrijdag voor het begin van de advent meer dan duizend jongeren uit heel Limburg samen voor een grote fakkeltocht. Dit jaar zijn we op vrijdag 30 november te gast in Bree. Samen met de plaatselijke jeugdbewegingen, volwassenverenigingen, de federatie Bree en de stad Bree maken we er een onvergetelijke avond van.
-
‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' (Mt 5, 14-16)
-
Met deze boodschap roept Jezus ons op om niet alleen licht te zijn voor onze vrienden, familie en de mensen dicht bij ons. Nee, Hij spoort ons aan "het licht in de wereld" te zijn. De advent is een mooie periode om te oefenen in licht zijn voor anderen. Als wij ons licht volop laten stralen, zullen de mensen rondom ons dat zien en zich ook geroepen voelen om licht te zijn en dan zal Kerstmis echt een feest van licht en vrede worden.
Programma
18.45 u. aankomst Bree
19.00 u. opening op het stadsplein
19.30 u. kijken - luisteren - zingen - bidden - fakkeltocht
21.30 u. slotmoment met warme soep
22.00 u. einde en wel thuis
-
Inschrijven (vóór maandag 26 november) via www.ijd.be/hasselt. Deelnameprijs is 6 euro.
Meer info? IJD Hasselt, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, tel. 011 24 90 30, ijdhasselt@ijd.be

BOND ZONDER NAAM

Er zijn kalenders te koop voor het goede doel bij Jose Bijnens, Sprinkelestraat, 47, tel. 089 61 36 11, bij Maria Valee, Windmolenstraat 6, tel. 089 6135 48 en bij Marleen Geraerts, Broekstraat 86, Opgrimbie, tel. 089 76 46 78. Kalenders en ook andere artikels kunnen jullie op dit laatste adres bekomen.

TENTOONSTELLING EN VERKOOP AMBACHTSKUNST MONASTIEKE FAMILIE VAN BETLEHEM

Van vrijdag 7 december t/ m maandag 10 december 2012, van 14.00 u. tot 17.00 u. zal een tentoonstelling met verkoop plaats vinden van de ambachtskunst van de monialen van de Monastieke Familie van Betlehem, Maria ten-Hemel-Opgenomen en de Heilige Bruno.
Door hun kunst willen zij uitdrukking geven aan Gods schoonheid en zijn onuitsprekelijk mysterie. De tentoonstelling en verkoop vindt plaats in de pastorij van Zutendaal, Vijverplein 2,
Door de gewijde kunst en door hun ambachtskunst proberen de Monialen van Betlehem, Maria Ten-Hemel-Opgenomen en de Heilige Bruno iets van Gods schoonheid uit te drukken en van de alles-overstijgende Liefde die God de mensen toedraagt.
Meer weten: Surf naar www.bethleem.org
Contactpersoon: René Cops, tel. 089 76 45 19, rene.cops@skynet.be

ONZE-LIEVE-VROUW TENHEMELOPNEMING

advent

In de advent zal na de zaterdagavondviering ’n half uurtje aanbidding gehouden worden in de kerk van O.L.Vrouw Tenhemelopneming.
Om zo de adventstijd, de tijd van verwachting en uitzien naar de Heer intenser te beleven , en ons voor te berijden op de komst van Messias met Kerstmis.

Sint Jozef

DOOPSELS

Op zondag 11 november werden in onze parochiekerk gedoopt:
- Jasper Janssens, zoontje van Michaël en Tinne Mesens, Terboekt 119, Genk;
- Mila Marques, dochtertje van Rui en Karen Gielen, Kliebosstraat 26b.
Proficiat aan ouders, peters en meters

KUNSTZINNIGE VIERING

Zondag 25 november om 10.30 u. is er een kunstzinnige viering in de Sint-Jozefkerk

OUD-SRIJDERSVERENIGING ZUTENDAAL

Op zondag 11 november hield onze plaatselijke Oud-strijdersvereniging een plechtigheid ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers uit de beide wereldoorlogen. Na de bijeenkomst volgde de optocht naar de kerk waar, met de medewerking van het Zutendaals Mannenkoor, een mooie herdenkingsviering plaatsvond. Daarna werd, opgeluisterd door de Kon. Fanfare Sint Ursula, een bloemenhulde gebracht aan het monument aan de O.L. Vrouwekerk. Hier werden de oorlogsslachtoffers herdacht en door verschillende burgerlijke en militaire afgevaardigden bloemen neergelegd. Na enkele emotionele woorden van de voorzitter en de burgemeester werd de huldiging vervolgd aan het ereperk op de gemeentelijke begraafplaats. Om te eindigen werd door de organisatoren een receptie aangeboden om nog wat te kunnen napraten.

De bestuursleden aan het ereperk

De bestuursleden aan het ereperk

Agenda

40 JAAR MISSIE TERMIEN

Graag willen we u uitnodigen voor onze jaarlijkse kerstmarkt t.v.v. onze missieprojecten. Onze kerstmarkt vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 november 2012 van 10.00 u. tot 20.00 u. en zondag 25 november van 10.00 u. tot 17.00 u. in de kloostergangen van de paters Dominikanen op de Rozenkranslaan 47 te Genk-Termien.

OM TE EINDIGEN

God, wij zijn een met U.

Of liever: Gij hebt ons met U ééngemaakt. 
Gij hebt ons geleerd dat Gij in ons woont
als we openstaan voor elkaar.
Help ons deze openheid te bewaren
en er moedig voor op te komen.
Doe ons inzien dat er geen begrip kan zijn
waar mensen elkaar verwerpen.
-
God, wanneer we elkaar aanvaarden
met heel ons hart, helemaal,
aanvaarden we meteen ook U,
danken we U,
aanbidden we U
en beminnen we U met hart en ziel,
met het diepste in onszelf.
(Thomas Merton)

Share/Bookmark