Bisdom Antwerpen

Uw parochie

304 parochies online in Bisdom Antwerpen

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Antwerpen met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Werking Opleiding van Pastorale Werk(st)ers en Diakens (OPD)

Deze werking voorziet in de opleiding van pastores voor een levensnabije en dienstbare kerk. OPD wil "pastorale beroepskrachten" (vrijgestelden en vrijwilligers) bekwamen om mee de globale verantwoordelijkheid in een pastorale sector op te nemen.

De opleiding beoogt een brede pastorale basisvorming. Enige specialisatie is mogelijk in de stage. Als methode wordt voor een "levend leren" gekozen, waarin heel de persoon, met zijn omgeving, inzichten, houdingen en vaardigheden betrokken wordt en in interactie met anderen gaat over concrete thema's. Persoonsgroei, geloofsgroei en pastorale groei gaan hierdoor hand in hand.

Schema van de opleiding

De opleiding bestaat uit twee jaar van telkens 2 weekends en 11 zaterdagen. Daarbij komen 700 uren stage en minimaal 15 supervisiebeurten, gespreid over die twee jaar.

De vooropleiding vraagt theologische scholing, persoonsgerichte vorming en ingroei en pastoraal engagement.

Na de opleiding kan de bisschop een erkenning verlenen als pastoraal werk(st)er of kunnen verdere stappen naar het permanent diaconaat gezet worden.

Contactgegevens

CCV in het bisdom Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, tel. 03/287.35.83 of 03/287.35.80.

Website: www.ccv.be