Bisdom Antwerpen

Uw parochie

304 parochies online in Bisdom Antwerpen

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Antwerpen met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Bisschopsleuze

De leuze "Agnus pascet illos" of "Het Lam zal hun herder zijn" is genomen uit het laatste boek van de bijbel, de Openbaring of Apocalyps: "Het Lam zal hun herder zijn en en voeren naar de waterbronnen van het leven en God zal alle tranen van hun ogen wissen " (Apk 7,17).

De woorden over het Lam zijn bijzonder verbonden met de naam Johannes. Zo staat in het Johannesevangelie dat Jezus door Johannes de Doper werd aangewezen met de woorden: "Zie het Lam Gods". In het Boek der Openbaring - ook een boek dat op naam staat van een Johannes - troont het Lam, dat de gestorven en verrezen Jezus symboliseert, te midden van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het Lam is daar licht, troost en vreugde.

De teksten over het Lam zijn de bisschop altijd dierbaar geweest. Ze verwijzen ook naar zijn eigen doopnaam en de naam van zijn patroonheiligen: de Doper en de Evangelist.

Het vers uit de Apocalyps zegt veel over wat een herder is en wat hij doet. En dus ook over de bisschop die ‘herder' is te midden van zijn mensen. Toch is en blijft Christus de eigenlijke herder van een bisdom. De bisschop behoort samen met alle gedoopten tot een gemeenschap, die allereerst door Christus wordt ‘geherderd'.
Hetzelfde vers vermeldt twee dingen over wat een herder doet. Vooreerst stapt een herder mee met de kudde tot bij de bron van helder water, waar ze kan drinken en gemeenschap vormen. Die bron is het evangelie. Daaruit spruit het leven dat in evangelieprediking en sacramenten de plaatselijke kerk voedt en laaft. Ten tweede zegt de tekst dat een herder de tranen wist. Hoeveel mensen gaan niet gebukt onder pijn en verdriet, onder eenzaamheid en onmacht? Een goede herder zal hun tranen zien en drogen, zoals God dat doet. Zo is de bisschop gezonden om de bron van het levend water - het evangelie - te laten stromen en om mensen nabij te zijn.

Het beeld van het Lam is ook nauw verbonden met de eucharistie. Zeggen we niet in het Gloria: "Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader"? En bij de communie roepen we drie keer tot het "Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld", voordat de priester zegt: "Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld." In de eucharistie ontmoet en ontvangt de geloofsgemeenschap haar levende Heer, de Herder die ook Lam is, opdat allen zouden leven. Elke gemeenschap die eucharistie viert - hoe klein of arm ze ook is - is een voorafbeelding van de eindtijdelijke maaltijd van het Lam in de nieuwe Stad van God. Elke bisschop verlangt dan ook om met veel gemeenschappen, groot en klein, eucharistie te vieren, samen te komen rond de tafel van de Heer. Die viering geeft hun nieuwe kracht om naar buiten te gaan, om dienstbaar te zijn aan de samenleving en te bouwen aan een betere wereld voor alle mensen.