Bisdom Antwerpen

Uw parochie

304 parochies online in Bisdom Antwerpen

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Antwerpen met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

JUBILEUMJAAR BISDOM ANTWERPEN NEEMT EEN FEESTELIJKE START

50 jaar geleden werd het Bisdom Antwerpen heropgericht

Op 8 december werd het jubileumjaar van het Bisdom Antwerpen feestelijk ingezet.
50 jaar geleden, op 8 december 1961, ondertekende paus Johannes XXIII de bul waarmee hij het Bisdom Antwerpen opnieuw losmaakte van het Aartsbisdom Mechelen en het zijn zelfstandigheid teruggaf.

Na de officiële opening van de tentoonstelling "Stroomopwaarts" in het Bernarduscentrum, Lombardenvest te Antwerpen, met toespraken van Mgr. Bonny, gedeputeerde Bart De Nijn (namens de provincie Antwerpen) en bisschoppelijk vicaris Bruno Aerts, ging de bisschop in de Antwerpse kathedraal voor in een druk bijgewoonde feestelijke Vesperdienst, in aanwezigheid van de apostolisch nuntius Mgr. Berloco, kardinaal Danneels en Mgr. Van den Berghe, oud-bisschoppen van Antwerpen, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel Mgr. Léonard, en een groot aantal andere Belgische en Nederlandse bisschoppen.
Er was ook een delegatie van de Grieks-orthodoxe Kerk in Brussel.
Ook de burgerlijke, militaire, gerechtelijke en diplomatieke overheden van de stad en de provincie Antwerpen waren goed vertegenwoordigd.

In zijn homilie stond Mgr. Bonny stil bij enkele passages uit de bul van Johannes XXIII waarmee het Bisdom Antwerpen heropgericht werd.
Waarom werd het bisdom heropgericht ? "Opdat het christelijk leven meer en meer mag bloeien, en door een verhoogde inspanning, de vlam van het geloof wordt aangewakkerd", zo schreef Johannes XXIII.
De bisschop dankte alle personen, groepen en bewegingen die zich in de voorbije decennia "met verhoogde inspanning" hebben ingezet om in het Bisdom Antwerpen de goede boodschap van het Evangelie te beleven en te verkondigen.
"We zijn vandaag een kleinere gemeenschap, maar daarom niet minder gedreven. Onze drijfveer en ons diepste verlangen zijn dezelfde als vijftig jaar geleden: dat jongeren het Evangelie mogen ontdekken als een weg van leven en geluk, dat christenen hun zending in onze samenleving zouden opnemen, dat kansarmen in onze gemeenschap een eervolle plaats mogen vinden, dat wij met Christus verbonden zouden blijven, als ranken met de wijnstok. Dat verlangen hebben we van onze voorgangers ontvangen; dat verlangen willen we aan onze medewerkers en opvolgers doorgeven", zo ging Mgr. Bonny verder.
De bisschop sloot zijn homilie af met een woord van vertrouwen: "de Kerk is niet van ons. De heilige Geest is haar kracht en haar leven. Door die heilige Geest mogen we ons laten aanspreken en aanmoedigen. Hij is onze lange adem en ons heilig vuur. Hij is de hand die ons leidt en de band die ons samenhoudt, ook in moeilijke dagen."
En hij vertrouwde het bisdom opnieuw toe aan de voorspraak van Maria, patrones van het bisdom, de stad Antwerpen en de kathedraal.

Na de Vesperdienst volgde nog een receptie in AMUZ, waarbij schepen Philip Heylen namens de stad Antwerpen het woord nam.

U vindt in bijlage de tekst van de homilie van Mgr. Bonny tijdens de Vesperdienst, en enkele foto's.

Olivier Lins

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: Persdienst Bisdom Antwerpen

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Bron: U. Alexander

Share/Bookmark