Bisdom Antwerpen

Uw parochie

304 parochies online in Bisdom Antwerpen

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Antwerpen met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

SYNODE OVER HET GEZIN - WERKTEKST BISSCHOP JOHAN BONNY

Met het oog op de buitengewone bisschoppensynode over het gezin in Rome, die plaatsvond van 5 tot 19 oktober 2014, zette Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, enkele persoonlijke beschouwingen en verwachtingen op papier.

In deze tekst verwijst hij onder meer naar de antwoorden uit ons land en de buurlanden op de vragenlijst van Rome, op het Instrumentum Laboris van de Synode van 2014 en op de recente Exhortatie van paus Franciscus 'Evangelii Gaudium'. Zijn verwachtingen hebben zowel te maken met de kerkgemeenschap als met het gezin. Ze volgen een historische lijn die begint bij het Tweede Vaticaans Concilie en doorloopt naar de situatie van vandaag. Daarbij probeert de bisschop theologie en pastoraal zo dicht mogelijk bij elkaar te laten aansluiten. De Kerk als ‘een huis en een leerschool van gemeenschap’ is de rode draad doorheen zijn bijdrage. Dit is geen leerstellig document en geen pastorale brief.

Met deze tekst wilde de bisschop enkel een persoonlijke bijdrage leveren aan de gesprekken die tijdens de Synode gevoerd werden. Omdat personen uit meerdere taalgroepen in ons land en erbuiten de bisschop over dat onderwerp hebben aangesproken, is dit document beschikbaar in meerdere talen.

De werktekst van bisschop Bonny werd uitgegeven in het Nederlands bij Halewijn (Synode over het gezin. Verwachtingen van een bisschop, ISBN 978-90-8528-314-0), in het Frans bij Fidélité en Salvator (Église et famille. Ce qui pourrait changer, ISBN 978-2-87356-646-3) en in het Spaans in het tijdschrift Moralia te Madrid (37-2014, 349-387).

Share/Bookmark