Bisdom Antwerpen

Uw parochie

304 parochies online in Bisdom Antwerpen

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Antwerpen met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Brief van de bisschop bij de benoeming van Mgr. Léonard

Beste broeders en zusters,

Paus Benedictus XVI heeft Mgr André-Mutien Léonard benoemd tot nieuwe Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Na het dankbare afscheid van Kardinaal Godfried Danneels verwelkomen we Mgr Léonard als zijn opvolger. De nieuwe aartsbisschop staat voor een grote taak. De verkondiging van het Evangelie, de opbouw van christelijke gemeenschappen, de ondersteuning van veel vrijwilligerswerk, de brug bouwen naar jongeren en jonge gezinnen, de vorming van nieuwe kandidaten voor ambten en bedieningen in de kerk, het gesprek tussen kerkleiders en kerkvolk, de dialoog tussen geloof en cultuur, de gezamenlijke inzet van alle bisdommen in ons land: het zijn maar enkele van de vele uitdagingen.

Bisschoppen staan in een traditie; ze volgen elkaar op. Iedere bisschop is een andere persoon, met een andere aard, een andere voorgeschiedenis, een andere aanpak. In hun hart worden zij echter gedreven door eenzelfde verlangen en eenzelfde inzet: hun liefde voor Christus, voor de mensen en voor de kerkgemeenschap. Zolang ik Mgr Léonard ken, heb ik in hem dezelfde gedrevenheid mogen ervaren. Hij zal zijn zending aanvatten in het spoor van zijn voorgangers, samen met de andere bisschoppen van ons land. Bij elke benoeming in de kerk gaat onze eerste gedachte overigens naar Jezus Christus, de Goede Herder. Hij is onze Heer en Broeder, onze gids en ons voorbeeld.

Vandaag bid ik, samen met u, voor onze nieuwe aartsbisschop en voor de kerkgemeenschap in ons land. Dat wij samen met hem mogen bouwen aan een kerkgemeenschap die leeft van geloof, hoop en liefde.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen

Share/Bookmark