Bisdom Gent

Uw parochie

426 parochies online in Bisdom Gent

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Gent met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Deze maand in Kerkplein

Editie december 2007

Elke maand presenteren we hier de inhoud van Kerkplein.
Sommige artikels zijn te downloaden in één muisklik.
Veel leesplezier gewenst!

Bron: Dienst Communicatie bisdom Gent

In december 2007 vind je in Kerkplein, het bisdomblad van het bisdom Gent:

- een Brief van Mgr. Van Looy over "Sydney", of de Wereldjongerendagen 2008. Klik hier.

- een Groothoek van Peter Malfliet over identiteit in verbondenheid.

-  twee artikels in Animatie met aandacht voor:
.drie centra in ons bisdom waar men terecht kan voor alle mogelijke materiaal op het gebied van pastoraal, catechese, spiritualiteit en zoveel meer. Klik hier.
.de welzijnsschakel in Erpe-Mere.

-een gebed n.a.v. een gouden priesterjubileum (André De Paepe).

- een Uitkijk van diaken Stefaan De Vriendt die De Vreugdezaaiers voorstelt, een organisatie die vakantiekampen organiseert voor minderbedeelde kinderen en bemiddelt in kwaliteitsvolle adoptie.

- een Inzicht van Marcel Verhelst die zich afvraagt hoe we vandaag "Vergeving van de zonden", kernbegrip uit de geloofsbelijdenis, kunnen verstaan. Klik hier.

- een verslag (rubriek Overleg) van het jongste IPB-forum.

- berichten over benoemingen, overlijdens, collecten, Afrikadag 2008 enz.

- en extra de halfjaarlijkse kalenderbijlage "Pastorale Animatie" met maar liefst 10 blz. boordevol informatie over de vele initiatieven en activiteiten die de diensten van het bisdom Gent nu reeds op stapel staan hebben voor 2008. Zie ook de kalender op deze site.

Een abonnement?

Een nieuwe jaargang begint altijd in januari. Een jaar Kerkplein kost 16 euro (23 euro voor buitenland), loopt dan van januari tot en met december en bevat 11 nummers (niet in augustus). Instappen kan het hele jaar door.
Abonneren door overschrijving op het nummer 446-0125201-17 van: Uitgaven Bisdom Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent (vermelding: Abonnement Kerkplein)

Een gratis proefnummer?

Klik hier om een gratis nummer van Kerkplein aan te vragen...