Bisdom Gent

Uw parochie

426 parochies online in Bisdom Gent

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Gent met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Mgr. Luc Van Looy

Bisschop van Gent sinds 2004

Op 19 december 2003 werd Mgr. Van Looy door paus Joannes-Paulus II tot nieuwe bisschop van Gent benoemd. Op 1 februari 2004 werd hij in de Sint-Baafskathedraal van Gent tot bisschop gewijd. Sindsdien leidt hij ook effectief het bisdom Gent. Zijn bisschopsleuze luidt: "In Nomine Patris" (In de Naam van de Vader).

       Bisschop Luc Van Looy

Bisschop Luc Van Looy Bron: Dienst Communicatie bisdom Gent

De bisschop is bereikbaar op het bisschopshuis in Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent. Telefoneren kan via het nummer 09/225.16.26 (secretariaat bisschopshuis). Hem rechtstreeks mailen kan ook: klik hier.

Curriculum vitae 

Bisschop Van Looy is geboren in Tielen (provincie Antwerpen) op 28 september 1941. Na het doorlopen van het basisonderwijs in zijn geboortedorp en het secundair onderwijs in Turnhout en Hechtel, trad hij in 1961 in bij de congregatie van de salesianen van Don Bosco. Hij studeerde eerst filosofie in Groot-Bijgaarden en vertrok daarna naar Korea.

Daar kreeg hij een praktische pedagogische vorming en behaalde hij tegelijkertijd het licentiaatsdiploma muziek (specialisatie piano). Vervolgens studeerde hij aan de K.U.Leuven theologie waar hij in 1972 promoveerde tot licentiaat in de missiologie. Intussen werd hij op 12 september 1970 in Oud-Heverlee tot priester gewijd voor de congregatie van de salesianen.

In Korea was hij eerst in het aartsbisdom Kwangju (Zuid-Korea) leraar moraal en godsdienst in het hoger secundair onderwijs en verantwoordelijke voor de studentenpastoraal. Daarna was hij tussen 1974 en 1984 verantwoordelijke voor de studentenpastoraal in het aartsbisdom Seoul, coördinator studentenpastoraal voor heel Oost-Azië, Provinciaal van de salesianen in Korea en voorzitter van de Hogere Oversten in Korea.

Vanaf 1984 tot zijn benoeming tot bisschop van Gent werkte Mgr. Van Looy in het generaal huis (centraal bestuur) van de salesianen van Don Bosco in Rome. Hij was o.a. lid van de Algemene Raad van de salesianen, verantwoordelijke voor de salesiaanse missies en voor de salesiaanse jeugdpastoraal. Sinds 1996 was hij vicaris-generaal (tweede man) van de Algemeen Overste van de salesianen en verantwoordelijke voor de Salesiaanse Familie. Tegelijkertijd was hij sinds 1995 kerkelijk assistent bij de World Union of Catholic Teachers (W.U.C.T.), een organisatie die wereldwijd nationale lerarenassociaties verenigt.

Namens de Belgische bisschoppen is Mgr. Van Looy bisschop-referent voor: Interdiocesane Commissie van het Kerkelijk Patrimonium (CRKC); Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad; Caritas Catholica Vlaanderen; Interdiocesane Raad voor het Apostolaat (IRA); Commissie Rechtvaardigheid en Vrede/Netwerk Caritas Solidariteit; Broederlijk Delen; Welzijnszorg; Het Kerkwerk Multicultureel Samenleven; Pax Christi.

Op 29 maart 2014 werd Mgr Van Looy door paus Franciscus benoemd tot lid van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. In datzelfde jaar werd hij verkozen tot voorzitter van Caritas Europa en in juli 2015 benoemde paus Franciscus hem in de raad van bestuur van Caritas Internationalis.

Op uitnodiging van paus Franciscus nam bisschop Van Looy deel aan de Bisschoppensynode over het gezin van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome. In zijn tussenkomsten op de synode heeft hij vanuit zijn opdrachten in Caritas de klemtoon gelegd op de aandacht voor gezinnen in armoede en gezinnen op de vlucht. Als Salesiaan was hij bijzonder begaan met de opvoeding van jongeren en de vele zorgen die ouders daarover hebben.