FEDERATIE

ZUTENDAAL Bisdom Hasselt

VIERDE ZONDAG VAN PASEN

INLEIDING OP IEDER VAN DE LEZINGEN

Eerste lezing: uit de Handelingen
Voor de joodse Hoge Raad legt Petrus getuigenis af van de verrijzenis van Jezus.
Tweede lezing: uit de eerste brief van Johannes
Christenen zijn nu al kinderen van God en kunnen het nog meer worden.
Evangelielezing: uit het evangelie volgens Johannes
Jezus is de Goede Herder: Hij geeft zijn leven voor de zijnen.

MET ANDERE WOORDEN

Bloeiende vriendschap

Op een dag besloot de heilige Lodewijk, koning van Frankrijk, een pelgrimage te maken naar Perugia om daar broeder Egidius te ontmoeten, één van de eerste gezellen van de heilige Franciscus. Aangekomen bij de poort van het verblijf der broeders vroeg koning Lodewijk aan de portier uitdrukkelijk naar broeder Egidius, zonder erbij te vertellen wie hij was. De portier ging Egidius vertellen dat er een pelgrim was aangekomen die hem wilde ontmoeten en tegelijk werd aan de broeder door God geopenbaard dat het de koning van Frankrijk was. Opgewonden snelde Egidius naar de poort en daar onder de bloeiende fruitbomen zag hij de heilige koning van Frankrijk staan. Daar knielden de twee, die elkaar nog nooit hadden ontmoet, vol eerbied voor elkaar neer en omhelsden en kusten elkaar zo vertrouwd, alsof ze al jaren een bloeiende vriendschap hadden. Ondertussen zeiden ze geen woord tegen elkaar. Nadat ze elkaar een tijdlang innig hadden omarmd gingen ze in doodse stilte uit elkaar. De heilige Lodewijk hervatte zijn reis en broeder Egidius keerde terug naar zijn cel.
'Maar waarom', zo vroegen de medebroeders later aan Egidius, ‘waarom hadden ze niets tegen elkaar gezegd?'. ‘God zelf', antwoordde Egidius, ‘had onze harten geopend voor elkaar en wij kenden elkaar door en door en we begrepen wat we tegen elkaar wilden zeggen, meer dan er met woorden te zeggen viel'.
(Naar de ‘De fioretti', verhalen over Sint Franciscus)

KUNSTZINNIGE VIERING

Op zondag 29 april om 10.30 u. in de St. Jozefkerk heeft de laatste kunstzinnige viering plaats van dit werkjaar. Het gastoptreden wordt verzorgd door Beate Wojtczak en Marc Caluwaerts en ons liturgisch ensemble bestaat uit Edith,Els,Heidi, José, Pierre en José. Pasen zal nog nazinderen in deze viering. U zijt welkom.

LOURDESBEDEVAARTEN 2012

- Onder begeleiding van de Mijnwerkers-Brankardiers.
1) Nationale Lentebedevaart van 29 mei tot 03 juni 2012
Busreis tot Tourçoin en daarna met TGV tot Lourdes, volpension.
prijs bedevaarders 510 euro
Mijnwerkers-Brankardiers 490 euro, zieken: 390 euro
Inschrijven voor 25 maart 2012
Stulens Jaak Sprinkelestraat 89, 3690, tel: 089/ 61 32 99
2) Limburgse Diocesane bedevaart van 17 juli tot 21 juli 2012
Richtprijs bedevaarders 600 euro
Mijnwerkers-Brankardiers en zieken 475 euro
Inschrijven : Schroeders-Boelen Hugo en Marie-José, Schansstraat 3, Zutendaal, tel. 089 71 33 62
3) Limburgse dag in Banneux: Zaterdag 28 april 2012
Ziekentridiums Banneux: - van zaterdag 28 april tot woensdag 2 mei
- van vrijdag 1 juni tot dinsdag 5 juni
- van vrijdag 13 juli tot dinsdag 17 juli
Inlichtingen: Zr. Emma Recko, tel. 013 55 17 11
*
- Rozenkransbedevaart met vliegtuig van 24 september t/m 1 oktober. (volledig pension, dicht bij het heiligdom. Prijs 495 euro en inlichtingen bij : Herman Brepoels, 15 Augustusstraat 98, tel. 089 61 16 09.

BEDEVAART BANNEUX

Donderdag 7 juni (Sacramentsdag) op bedevaart naar Banneux. Info en inschrijven vóór 28 april bij Herman Brepoels, 15 Augustusstraat 98, tel. 089 61 16 09. Prijs: 17 euro (bus en bedevaartboekje inbegrepen). Tijdstip vertrek wordt nog medegedeeld.

SINT-WILLIBRORDUS SPRINGPROCESSIE ECHTERNACH

Pinksterdinsdag 29 mei zullen vele Limburgers op bedevaart gaan naar Echternach.
De bus vertrekt om 06.25 u. in Wiemesmeer aan de kerk en om 06.30 u. in Zutendaal aan de kerk (rond punt). We zijn 's avonds terug rond 21.00 u.
De prijs is 20 euro voor de reis. Bij de inschrijving krijgt u een dagprogramma.
Zangers en muzikanten zijn welkom om ons koor en de fanfare te versterken die in Echternach optredens verzorgen.
Het koor oefent op maandag 14 mei om 19.00 u. in de O. L.-Vrouwkerk in Zutendaal o.l.v. Edith Cuypers.
De harmonie oefent op maandag 30 april en maandag 14 mei in zaal Vrij Vooruit in de Geeststraat in Eisden-Dorp.
Inschrijven vóór 14 mei bij Marilou Bamps, Kliebosstraat 28, gsm 0473 /26 45 45
of op het secretariaat (pastorie), Vijverplein 2, tel. 089 61 11 51

In de marge

INDRINGERS

We zijn amper enkele dagen van mei verwijderd. Vandaag (16 april) is er een venijnig windje dat je om de oren slaat. Als je binnenshuis een blik naar buiten werpt lijkt het heerlijk lenteweer. Het prille groen duikt hier en daar op, vogeltjes kwetteren op maximale geluidssterkte.
Maar eenmaal buiten is een lentegevoel ver te zoeken. Alleen is dit het ideale weertje voor het wasgoed. In een mum van tijd is alles droog en een uurtje later ligt alles netjes gestreken in de kast. Niet klagen dus.
Ik denk even terug aan vanmorgen. Zoals elke dag sta ik op voor dag en dauw en mag de mooiste tafereeltjes aanschouwen. Eerst spurten er twee konijntjes voor mijn voeten en een tiental minuutjes mocht ik genieten van twee reetjes op een twintigtal stappen van me verwijderd.
Muisstil hou ik me, durf nauwelijks te ademen. God, wat is dit mooi!
Ik verwens mezelf dat ik mijn verrekijkertje niet in aanslag heb. Als ik één stap durf te zetten zijn ze weg en ik wil hier zo lang mogelijk van genieten.
Het lijkt alsof het mannetje spiedend rondkijkt of er gevaar kan dreigen, het geeft mij de indruk alsof hij zijn vrouwtje wil beschermen. Zo mooi vind ik dit!
Het verwondert me enigszins dat onze hond dit schouwspel niet heeft opgemerkt, hij zou beslist de ‘indringers' van zijn terrein hebben verjaagd.
Nauwelijks zijn ze verdwenen of de poes trekt mijn aandacht. Staartzwiepend zit ze voor het raam. Enkele brutale mussen lijken haar uit te dagen. Je ziet hen denken: "dat mormel kan ons toch niks maken, pak me dan als je kan."
Tja, onze poes is niet meer van de jongsten en mager en lenig kan je haar ook niet meer noemen.
Ik wil eindelijk aan mijn dagelijkse klussen beginnen als ik weer een ander dier in het vizier krijg, een bonte specht. Haar geklop klinkt als geratel.
De schoonheid van deze vogel is bekend en zorgt voor kleur en fleur.
*
Ik had het in feite over de meimaand willen hebben maar ik kon het toch niet laten om het ook over mijn' ochtendgenieten' te hebben.
Is het voor jullie ook de mooiste maand van het jaar? Niet alleen de natuur is op zijn mooist maar het is ook Mariamaand, bedevaartmaand, bloemenmaand, maand van de zieken, moeder(maand)dag ...
In onze vier-seizoenenstreken de meest boeiende maand, een naam vol meiklokjesgeuren, nestgewriemel in de bomen, warme gedachten voor moeder.
We kennen allen wel de vele gezegswijzen, spreuken enz... i.v.m. de meimaand, zoals: ‘In mei legt ieder vogeltje zijn ei, behalve de kwartel en de griet, die leggen in de meimaand niet' of ‘Mei koel en nat, koren in 't vat', en zo zijn er nog wel enkele.
Maar laten we, als inwoners van een Mariaoord, ook eens even halt houden bij Maria.
We trekken allemaal naar Lourdes, Scherpenheuvel, Banneux enz ... terwijl we ook hier in ons eigen bedevaartsoord terecht kunnen.
Ons kleine, lieflijke Zutendaal wordt jaarlijks bezocht door honderden zieken en bedevaarders. En ook hier vinden zij troost en kracht bij Onze Lieve Vrouwke.
En dan nog in Zutendaal te mogen wonen. Een voorrecht? Oh ja, reken maar! (maPs)

ONZE-LIEVE-VROUW TENHEMELOPNEMING

GEDEELTELIJKE VERNIEUWING VAN DE KERKRAAD van de O.L.V. Tenhemelopneming

De mandaten van de kerkraden lopen in periodes van zes jaar. Om de drie jaar vervalt een gedeelte van die mandaten. Voor het ogenblik zijn 2 mandaten te begeven.
Als waarborg voor openbaarheid van bestuur kan iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet, zich kandidaat stellen voor de twee te begeven plaatsen. Om lid te kunnen worden van de kerkraad moet men aan een paar voorwaarden voldoen:
1. Rooms-katholiek zijn (man/vrouw);
2. minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat het mandaat aanvangt (april 2011);
3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar de parochie gelegen is.
Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt tegen ten laatste dinsdag 22 mei 2012 komt in aanmerking. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst gelden hierbij als bewijs.
De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart om na te gaan of de kandidaat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet.
Kandidaten melden zich bij de pastoor voor beide parochies van de federatie.

OPENING MEIMAAND O.L.VROUW HEIL DER KRANKEN

Op dinsdag 1 mei opening van de bedevaartsmaand met ’n viering in de kerk om 9.30 u. Na de mis ommegang rond de kerk met ’t beeld van O.L.Vrouw met fanfare en zangkoor.
*
Daarna gaat er nog ’n misviering door om 11 u. voor de bedevaarders uit Waltwilder en Maasmechelen.
*
De 1 mei ziekendag gaat door in de turnzaal van de school vanaf 10 u.

ONZE-LIEVE-VROUW TENHEMELOPNEMING

COLLECTE
In het weekend 28 en 29 april zal de collecte gehouden worden voor de 1 mei ziekendag.
<
HUWELIJKEN IN 2012
03 mei, 12.00 u.: Rafaël Benats, Hasselt en Heidi Segers, Hoogstraat,72
19 mei, 12.30 u.: Hilderson Rebecca en Jan Cops, Pastoor Peetersstraat 34
02 juni, 12.00 u.: Heidi Reyskens en Benny Kuijpers, Trichterweg 13 B
28 juli, 13.30 u.: Karen Baptist en Jimmy Buntinx, Genk
04 augustus, 13.30 u.: Silvia Caenen en Tom Indestege, Genk
21 september, 12.30 u.: Ine Bruyndonckx en Arthur Gilissen, Trichterweg 83

Sint-Jozef

Meimaand

Vanaf de eerste zaterdag van de maand mei gaan de vieringen weer door aan de grot, tot de laatste zaterdag van september.
De opening van het nieuwe werkjaar aan de grot heeft plaats op zaterdag 5 mei om 18.30u. Vanaf dan zijn er geen vieringen meer in de kerk op zondag om 10.30u.
De opening aan de grot gaat ook gepaard met feestelijkheden; daarover vertellen we u volgende week meer.

Overlijden

Op 13 april overleed Martin Schrijvers uit Wiemesmeer in het ZOL, Campus St Jan te Genk, waar hij was opgenomen voor een ernstige aandoening.
Gesterkt door het sacrament van de zieken heeft hij afscheid genomen van zijn lieve echtgenote Tilly, van zijn drie kinderen en kleinkinderen waar hij zielsveel van hield.
Martin werd geboren te Zutendaal op 20 november 1944, hij groeide er op tussen zijn zus en broers. Martin was een ijverig en werkzaam man. Hij heeft eerst 8 jaar meegewerkt in de bakkerij Daniëls te Wiemesmeer en daarna 35 jaar op ALZ te Genk. Naast zijn werkopdracht was hij heel intens betrokken bij het leven in de buurt waar hij steeds een helpende hand uitstak. Hij was ook een man van de natuur, hij kende alle geheimen van het bos. Martin was ook een echte duivenliefhebber en was lid van De Bosduif-Zutendaal. Verder was hij lid van de vriendenkring Maaseik-Jarnac, een vriendenkring tot in Frankrijk toe.
Op zaterdag 21 april hebben zijn familie en vele vrienden gelovig afscheid genomen van Martin in de kerk van Wiemesmeer.
Op het gedachtenisprentje lezen wij vele woorden van dank, neergeschreven door kinderen en kleinkinderen.
"Pépé, gij hebt ons geleerd van elkaar te houden en zullen het doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen!
Pépé, elke goal die ik maak is voor jou, gij waart mijn beste vriend!
Pépé, gij waart apetrots als ik in het toneel meespeelde, gij zegde dan: meideke, wat doet gij dat goed!
Pépé, met u naar de kini gaan was fijn, ik blijf mijn best doen!
Pépé, gij waart zo fier toen ik alleen kon fietsen!
Pépé, ik dank jou voor je open armen!
Pépé, gij waart voor ons een echte Pépé, dank je wel..."
Martin, gij had een hart van goud, dank u wel, rust nu maar bij de Heer.
De parochiegemeenschap deelt mee in de rouw van de beproefde familie.

GOUDEN BRUILOFT JEF BIJNENS EN LUCIENNE THAENS

Onlangs vierden Jef en Lucienne hun Gouden Bruilofsjubileum en daarover kunnen ze niet uitgepraat komen. Alles was geweldig, fantastisch! Zij hadden nooit gedacht, dat het Siercomité zoveel mensen op de been kond krijgen om alles - versiering aan huis, receptie, fotograaf, ... - tot een mooi happy end te brengen. Vriend des huizes Martin Hermans celebreerde ook nog een mooie Eucharistieviering, waarin er plaats was voor een aangepaste kwinkslag in verband met het BV-verleden van Lucienne. Familie, vrienden en kennissen konden dan aanschuiven op de receptie en avondfeest, dat tot in de vroege uurtjes duurde, toen de haan reeds bij het huiswaarts keren in de kippenwei stond te kakelen van puur contentement. De grote beslommeringen van het feest werden gedragen door dochter Hilde lief, die min of meer carte blanche kreeg en de ouders zagen dat het goed was...
Jef en Lucienne hebben 2 dochters en 5 kleinkinderen, waarvan Deniseke helaas zeer jong is moeten sterven, wiegedood. De morgen van het feest is ‘pètje' nog een bloemeke op het graf gaan zetten! Zo wordt Lucienne door de kleinkinderen genoemd, pèt. En lang geleden zei een kleinkind tegen Jef: ‘Wat bompa, hoe bompa, ik noem u ‘Jefke' en daarmee uit.' En het is steeds Jefke gebleven.
Over het beroepsleven van Jef kunnen we kort zijn. Hij is een tijdje beroepsmilitair geweest en heeft dan voor verschillende bazen gewerkt, maar steeds zag men hem als een stoere bonk zitten als machinist op een bulldozer. Lucienne is opgegroeid in een café in Lindepeer en daar is Jef haar met veel lawaai gaan halen. Met zijn Harley-Davidson kraste hij de deur van het café binnen tot de pinten op de tafeltjes stonden te dansen. Hij is er wel met een leugentje goed van af gekomen. ‘Jef, hoe oud zijt gij', vroeg de 18-jarige Lucienne. ‘Ik, ik ben er 19' en voelde wel, dat hij een beetje met spek schoot, want hij was een pakje ouder. Dat was het prille begin en is het vuur ondanks het leugentje om best wil toch in de romantische pan geslagen, dat dit unieke koppel 50 jaar lang heeft gedragen doorheen vele mooie momenten, alhoewel soms een donker en droevig wolkje niet ontbrak. Samen hebben zij naderhand ook nog een café uitgebaat, maar daar zijn ze al vroeg mee gestopt, dat viel om de één of de andere reden niet zo goed mee. Natuurlijk heeft ‘pètje' haar kinderen ook bijgestaan met de opvang van de kleinkinderen en ook met de was en de plas. En nu nog is het iedere woensdag spaghettikermis ten huize grootouders Bijnens.
Natuurlijk mogen we hier niet voorbij gaan aan haar muzikale optredens in verschillende programma's zoals ‘De foute quiz' met Herman Van Molle en Sergio, waaraan ze mooie herinneringen overhoudt. Zij heeft zelfs de gelegenheid gekregen om er Zutendaal te promoten. En Jef mocht mee en die had het toch wel wat moeilijk in deze glimmer en glamour om zijn ogen in toom te houden. Maar anderzijds: kijken mag, maar aankomen niet.
En dan uiteindelijk hun brandweerwagen, die ze ver in Duitsland op de kop hebben kunnen tikken en omgebouwd hebben tot een campingwagen. Zij hebben er veel mee gereisd maar ook gebruikt voor het goede doel, zoals het vervoeren van gehandicapten, die soms door hun scherpe uitspraken alles een beetje hebben leren relativeren, zoals die man - hij kon zich helemaal niet bewegen en enkel praten! - tegen een zenuwachtige Jef zei: ‘Maar Jef, jaag u toch zo niet op!'
Na een korte koude wandeling door de tuin, neem ik afscheid van Chen en Jef van Hansen, sympathieke mensen, die het hart op hun tong hebben en het ook nog eens goed kunnen uitleggen. Daarom moet ik mij in mijn schrijven drastisch beperken, maar ik onthoud, dat zij goedlachs zijn, vriend van iedereen en dat zij op zaterdag 14 april een dag hebben beleefd, waaraan zij tijdens de komende jaren met veel plezier en dankbaarheid zullen terugdenken.
Van harte proficiat!!

Sint-Jozef

HUWELIJKEN IN 2012
02 juni, 12.30 u.: Vanessa Houben en Geoffry Nijs, Genk
30 juni, 14.00 u.: Kim Colla en Johan Schrijvers, Dorpsstraat 30
*
GOUDEN BRUILOFTEN IN 2012
07 juli: Gouden priesterjubileum Martin Hermans
21 juli, 14.00 u. Jef Beuls en Lisa Nijs, Looienveldstraat

REEDS MEER VAN 25 JAAR TEN DIENSTE VAN DE ARMEN

Wereld-Missiehulp zamelt over heel Vlaanderen in via rode kledingdepotbakken,
via depots en via inzamelacties.
De Hulpgoederen worden voor het belangrijkste deel naar het sorteercentrum in Boechout gebracht. Personeel en vrijwilligers sorteren de ingezamelde goederen en maken ze verzendklaar.
Een ander deel van de ingezamelde goederen wordt aan sorteerbedrijven verkocht. Omdat Wereld-Missiehulp niet systematisch aan fondsenwerving doet, is het de opbrengst daarvan die het mogelijk maakt de werking te financieren en financiële steun toe te kennen aan projecten.
Wereld-Missiehulp stuurt goederen naar landen in Oost-Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
Naast het verzenden van goederen is het ondersteunen van projecten in de Derde Wereld een tweede doelstelling van Wereld-Missiehulp.
Wereld-Missiehulp verleent jaarlijks steun aan tientallen projecten voor een waarde van om en nabij 300.000 Euro. (De lijst van alle projecten die wij het afgelopen jaar steunden vindt U op www.wereldmissiehulp.be)
Reeds meer dan 25 jaar helpt U ons te werken voor de armsten over gans de wereld.
Wij kunnen dank zij jullie bijdrage aan nog goed draagbare kledij en schoenen,
lakens en dekens een beetje hoop brengen bij velen voor wie het leven hopeloos schijnt.
*
U kan altijd terecht in onze Rode Kledingbakken
- aan de kerk van Wiemesmeer (Kempenseweg)
- aan het parochiecentrum in Zutendaal

BERK EN BREM: APERITIEFCONCERT

Iedereen is van harte uitgenodigd op het aperitiefconcert op zondag 29 april vanaf 11.00 u. in Zaal Avdâq te Zutendaal aan de scholen. Werken mee: Berk en Brem o.l.v. Paul Timmers en het muzikaal ensemble Flautistique.
Inkom: vvk: 5 euro, kassa: 6 euro (aperitief inbegrepen).
Kaarten reserveren bij Alice Stulens-Wijnen, gsm 0475 53 72 63.

OM TE EINDIGEN

VOOR PELGRIMS VANDAAG

Al ken ik uw wegen zo weinig
en weet ik niet
waarheen de tocht mij brengt,
ik weet dat Gij een God van liefde zijt
en ik deze weg moet gaan.
*
Niets anders vraag ik U
dan zegen
over deze reis.
*
Geef dat ik kan loslaten
al wat me vasthoudt,
open mijn hart
voor uw weg ten leven.
*
Geef wat ik nodig heb:
de kracht om te volharden
en goede mensen om me heen.
*
Geef mij uw zegen, God,
Gij die gelooft in mij.
En geef me steeds vertrouwen
in uw Geest
omdat de weg veel langer is
dan deze tocht alleen.
(Nancy Lataire)