FEDERATIE

OVERPELT Bisdom Hasselt

Kerk & leven, Ons Parochieblad

hét weekblad voor onze christelijke gemeenschap

KERK & leven, altijd goed nieuws!

KERK & leven, altijd goed nieuws!

Wat mensen drijft en bekommert , wat hen samenbrengt, wat het leven kleur geeft is voor ons elke week opnieuw nieuws. Goed nieuws! Alles wat leeft in de 4 parochies krijgt hier een plaatsje. Je leest er interviews over mensen van bij ons, verslagen over gebeurtenissen, nieuws over komende activiteiten, de liturgische vieringen, en nog veel meer... Maar niet alleen over onze federatie is er nieuws; er zijn wekelijks ook artikels over Vlaanderen, over ons bisdom en over de hele wereld.

Niet voor niets dat nagenoeg 750 gezinnen in Overpelt op ‘Ons parochieblad' geabonneerd zijn.

HOE ABONNEREN?
Je abonnementsgeld vernieuwen voor het komende jaar doe je liefst vóór 1 december in het jaar dat eraan voorafgaat.

Je kan dit doen door het abonnementsgeld te storten op rekening nr BE41 8334 1574 6310 van Kerk en Leven, Kerkdijk 2, 3900 Overpelt. Vermeld in de mededeling: abonnement ... (bv.2015) en het volledig adres van de woning waar het blad in de brievenbus dient te worden gestoken.

Ook in de loop van het  jaar kan je nog een abonnement nemen. 

Verantwoordelijke uitgever, katern Overpelt:
Gerard Hendriks, Vrenenstraat 31, tel. 011 64 46 76 e-mail: gerard.hendriks@pandora.be
Verantwoordelijke abonnementen:

Redactie:
Poorters Jos, Vrenenstraat 26, tel. 011 64 20 24 e-mail: jospoorters@telenet.be