FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Federatienieuws Hasselt-Centrum

WIMMERTINGEN: SINT-GILLISBEDEVAART IN SEPTEMBER

Jaarlijks komen enkele duizenden mensen naar Wimmertingen op bedevaart. Sint-Gillis wordt er reeds vanaf 1862 aanroepen door mensen die op zoek zijn naar rust of genezing voor zenuwziekten, epilepsie, schrik, angst en kinderziekten. 
Vanaf 1 september zal Sint-Gillis weer in het middelpunt staan van de parochie Wimmertingen. Gans de maand september kan je elke woensdag om 18.30 u.; elke zaterdag om 18.00 u. en elke zondag om 11.30 u. deelnemen aan de Sint-Gillisviering in de Sint-Niklaaskerk van Wimmertingen. 
De vieringen verlopen sfeervol met een aantal nieuwe initiatieven. Gedurende een tiental minuten voor elke eucharistieviering worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Sint-Gillis geprojecteerd op een groot scherm met aangepaste tekst en muziek. Ook het oude bedevaartlied zal gezongen worden. Dit oud lied van een onbekende auteur werd rond de oorlogsjaren 40-45 gezongen en verdween daarna. Door een verzamelaar werd het oude document aan het bedevaartcomité geschonken. Het lied bestaat uit 10 strofen met refrein en de melodie werd, volgens een oudere parochiaan, ontleend aan het gekende Lourdeslied. De laatste strofe bezingt: " Hier in Wimmertingen verhoort gij graag die u komen eren en bidden vandaag".
Contactpersoon Sint Gillis bedevaartcomité: 
Ludo Raymaekers 011 37 67 76
Email: ludo.raymaekers@skynet.be

RE√úNIE VAN DE MISSIONARISSEN EN ONTWIKKELINGSHELPERS MET VAKANTIE - 30 juli

Op 30 juli verzorgen de parochies van de federatie Virga Jesse Hasselt de 50ste editie van de reünie van missionarissen en ontwikkelingshelp(st)ers met vakantie.
Het programma start met een academische zitting en een receptie in het Ontmoetingscentrum Katarina Hasselt. Daarna worden de missionarissen uitgenodigd bij een gastgezin om samen van een middagmaal te genieten. In de namiddag volgt een toeristisch bezoek aan Hasselt.
De dag wordt afgesloten met een korte samenkomst en een eucharistieviering om 18.00 u. in de parochiekerk van Rapertingen. Hier is iedereen van harte welkom.
Mochten jullie hierover nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar vandersmissen.ludo@gmail.com of bel naar 011 24 19 78.
Alvast bedankt

AANVRAAG MISINTENTIES

Met het oog op de vakantie en de onderbroken editie van kerk en leven raden we u aan om de misintenties tijdig aan te vragen. Dank voor uw begrip!

MISSIEDAG - 26 juni

Op 26 juni van 10.00 u. tot 12.30 u. en van 14.00 u. tot 16.30 u. nodigt de Braziliaanse gemeenschap "Zaden van het Woord" u graag uit op haar volgende missiedag die plaats zal vinden in de Clarastraat 1 te Tongeren. 
Het is een opendeurdag met verschillende opties: kennismaking met de gemeenschap; verkoop van: lekkere cakes en taarten, koffie, thee en frisdrank, ‘Braziliaanse producten' en handwerk.
"Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang; want God houdt van een blijmoedige gever." (2 Kor 9, 7)
Wij bidden voor u, verenigd in de vreugde van het evangeliseren! Alvast bedankt!
Meer info: 012 39 33 25 of zaden.belgie@gmail.com

AFSLUITING FEDERATIETEAM - 11 juni

Met de vorming van nieuwe pastorale eenheden (waarover we u later nog uitgebreider zullen informeren) komt er ook een einde aan de huidige werking van het federatieteam. We zijn dankbaar voor het harde werk dat er de afgelopen jaren geleverd werd. We ‘beklinken' dit einde met een glaasje op vrijdag 11 juni om 19.00 u. in de dekenij. 

REGIO OVERLEG VORMSELCATECHESE - 2 juni

Donderdag 2 juni is er regio overleg voor de vormselcatechisten in de dekenij vanaf 20.00 u. We evalueren het voorbije jaar en maken een planning voor het volgende werkjaar.

REGIO OVERLEG - 1 juni

Woensdag 1 juni is er een volgend regio overleg in het leerhuis van de Martinuskerk en dit vanaf 19.30 u. Alle teamleden zijn welkom!

OPENING JUBELJAAR 50 JAAR BISDOM - 31 mei

Dit jaar vieren we 50 jaar bisdom Hasselt. Een feestelijke eucharistieviering op dinsdag 31 mei om 19.30 u. in de basiliek van Tongeren is niet alleen de opening van de Kroningsfeesten, het is tevens de start van onze bijzondere verjaardag. Tijdens deze viering met de bisschop wordt een kleurige vlag met het logo van dit feestelijk jaar onthult.
Aan het begin van deze eucharistieviering worden 15 vlaggen binnengedragen, één voor elk dekenaat van ons bisdom. We kozen bewust voor een vlag. Vlaggen duiden op feestelijkheid, op vreugde, op het zich laten gaan door de wind. Deze vlag is van de Lommelse kunstenaar Koen Lemmens en vertelt een heel geloofsverhaal. 
Onderaan zien we de rode gloed van het brandende braambos. Mozes ontmoette er God en ging toen op weg naar het beloofde land. Ook vandaag ontmoeten mensen God. Hij prikkelt hen, hij zet hen aan om op weg te gaan langs soms kronkelende paden. Wie zijn levenswijze afstelt op die van Jezus van Nazareth - herken het kruis voor de zon van licht - heeft een boeiend en kleurrijk leven en komt uiteindelijk in het mooie heldere licht.

FEESTELIJK LIED
Voor dit feestelijk jubielumjaar heeft de Limburgse priester Paul Schollaert het lied ‘geen dolers, maar pelgrims. Gods volk onderweg' gecomponeerd. Dolers zetten stappen zonder zich af te vragen waar die toe leiden. Wij, christenen van het bisdom Hasselt, willen de weg van Jezus gaan. Het is een eeuwenoude levenswijze die vreugde brengt. We weten ons gezonden om op weg gaan. We voelen ons gezegend en gelukkig omdat we de rijke christelijke traditie aangeboden kregen. We vertellen ze verder in woord en daad.
Tijdens de Kroningsprocessie op 3, 5, 8 en 10 juli vormen gelovigen uit heel ons bisdom een pelgrimsgroep. Ze dragen 50 vlaggen mee, één voor elk jaar dat ons bisdom bestaat. Ze zingen het pelgrimslied. Zo laten ze aan allen zien dat we in ons bisdom geen dolers zijn, maar pelgrims, Gods volk onderweg.

SLOTCONCERT VIRGA JESSEMANNENKOOR - 29 mei

Van liefde gezongen

Het Virga Jessemannenkoor houdt ermee op, maar wenst in alle schoonheid te eindigen. Daarom zingen wij voor al onze trouwe vrienden een dankconcert. Voor u halen wij onze mooiste liefdesliederen uit de kast. Het wordt een inspirerende reis waarin wij u meevoeren langs verschillende periodes en stijlen, over alle facetten van de liefde heen.
Laat u nog een laatste keer door ons ontroeren!
Wij verwachten u op 29 mei om 15.00 u. in het Stedelijk Conservatorium, Kunstlaan 12, Hasselt. Toegang: € 10

SACRAMENTSDAG IN DE KATHEDRAAL

Donderdag 26 mei vieren we in de Kathedraal het feest van Sacramentsdag. Onze bisschop zal voorgaan in de eucharistieviering samen met de leden van het kapittel en dit om 18.30 u. We nodigen u uit om met velen hieraan deel te nemen!! Welkom.

Lezing mgr. Mutsaerts. - 23 mei

OVERLEG PRIESTERS EN DIAKENS - 12 mei

Donderdag 12 mei komen de priesters en diakens samen voor overleg in de dekenij vanaf 14.00 u.

MEIBEDEVAART NAAR DE VIRGA JESSE - 2 mei

Noteer alvast maandag 2 mei in de agenda voor de jaarlijkse meibedevaart naar de Virga Jesse. 

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN CENTRUMREGIO - 1-5 mei

Zondag 1 mei eerste communieviering voor Martinus om 09.30 u.;
zondag 1 mei eerste communieviering voor Catharina 11.00 u.;
donderdag 5 mei om 09.30 u. eerste communieviering voor Rapertingen/Wimmertingen in Rapertingen;
donderdag 5 mei om 11.00 u. eerste communieviering voor Heilig Hart.
We wensen alle kinderen en hun ouders nog een mooie voorbereiding toe! 

WERKGROEP PASTORAAL - 20 april

Woensdag 20 april vanaf 14.30 u. komt de werkgroep pastoraal in voorbereiding op de Virga Jessefeesten samen in de dekenij.

VORMSELVIERINGEN CENTRUM REGIO

Graag geven we u de data en vormheren mee van de vormselvieringen binnen de centrumregio
Zondag 10 april om 11.00 u. Catharinakerk (voor parochies Martinus en Catharina) : kanunnik Ali Cornelissis
Zondag 17 april om 11.30 u. Heilig Hart: kanunnik Lambert Vanherk
Zondag 1 mei om 11.30 u. Rapertingen (voor parochies Rapertingen en Wimmertingen): kanunnik Jaak Janssen
Zondag 15 mei om 11.00 u. Monseigneur Albert Vanbuel

KERKENTOCHT - 5 april

De jaarlijkse kerkentocht zal dit jaar doorgaan op dinsdag 5 april naar het klooster van Wittem (NL) en de O.L.-Vrouwbasiliek te Tongeren. 

FEDERATIETEAM - 31 maart

Donderdag 31 maart komt het federatieteam samen in de dekenij vanaf 20.00 u.

BIECHTGELEGENHEID - 26 maart

Zaterdag 26 maart is er biechtgelegenheid in de kathedraal tussen 14.00 u. en 17.00 u. Biechtvaders zijn bisschop Hoogmartens en kanunnik Hans Tercic, penitentier.

CHRISMAVIERING - 23 maart

Naast de diensten van de Goede Week mogen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de chrismaviering op woensdag 23 maart om 19.30 u. in de kathedraal.
Een heel mooi moment!!

DOOPSEL 6-JARIGEN - 19 maart

Zaterdag 19 maart om 14.00 u. worden in de kathedraal 6 kinderen gedoopt als voorbereiding op hun eerste communie. Een mooi iets als samenwerking over de grenzen heen.
Proficiat!

VERKOOP NARCISSEN - 19-20 maart

Tijdens het weekend van 19 en 20 maart zullen de parochies van onze centrum regio narcissen te koop aanbieden en dit ten voordele van Broederlijk Delen. Eén potje voor 6 euro, twee potjes voor 10 euro.
We bevelen dit mooie initiatief warm aan!!

VERLOOFDENONTMOETING - 5 maart

Zaterdag 5 maart kwamen 25 koppels samen die dit jaar kerkelijk trouwen en dit voor de verloofdenontmoeting. Een heerlijke middag samen met verschillende werkwinkels, ontmoetingen en informatie, lekker eten en vriendschap. We willen al deze jonge mensen nog een heel mooie verdere voorbereiding wensen op hun trouw. Dank ook aan het werkgroepje dat deze middag zou mooi voorbereid heeft.

CARNAVALSMIS - 5 maart

Zaterdag 5 maart om 11.11 u. gaat de carnavalsmis door in de kerk van de Minderbroeders.

WERELDGEBEDSDAG - 4 maart

PERMANENTIE BINNEN DE REGIO

Naast de bestaande secretariaten in de verschillende parochies leek het toch een goed idee om de permanentie iets uit te breiden over de grenzen heen. We zijn blij dat Inge Goens deze taak op haar wil nemen. Concreet betekent dit dat informatie, misaanvragen, (dringende) vragen etc..omtrent de parochies van de centrumregio ook bij haar kunnen gebeuren, buiten en naast de bestaande mogelijkheden. Vanaf 3 maart kan u bij haar telefonisch terecht tussen 13.00 u. en 15.00 u. op dinsdag- en donderdagmiddag. Dit op het nummer 0468 20 92 99. We hopen u hiermee van dienst te zijn.

AFSCHEIDSVIERING PASTOOR GUIDO HEENE - 28 februari

Zaterdag 28 februari om 18.00 u. is er in Diepenbeek centrum de afscheids/dankviering voor pastoor Guido Heene. Ook vanuit onze federatie willen we hem bedanken en het beste wensen voor de toekomst!

REGIOVIERING VORMELINGEN - 21 februari

Zondag 21 februari was er in de Martinuskerk de regioviering voor onze
vormelingenmet de kruisjesoplegging. Eenmooie viering als voorbereiding
op hun vormsel.

FEDERATIETEAM - 25 februari

Donderdag 25 februari komt het federatieteam samen in de dekenij vanaf 20.00 u.

SAMENKOMST KAPITTEL - 17 februari


Woensdag 17 februari komt het kapittel samen in de kathedraal om 18.30 u. voor de vespers, maaltijd en ontmoeting.

OVERLEG PRIESTERS/DIAKENS - 17 februari

Woensdag 17 februari komen de priesters en diakens samen voor overleg in de dekenij vanaf 16.00 u.

LOURDESFILM - 18 februari

In voorbereiding op de bedevaart naar Lourdes is er op 18 februari een filmavond rond het leven van Bernadette. De avond gaat door in het Virga Jessecollege vanaf 19.30u, ingang Guffenslaan. Welkom!

NAAMOPGAVE CATECHUMENEN - 14 februari

Zondag 14 februari, de eerste zondag in de Veertigdagentijd, gaven 6 catechumenen (volwassen die in de paastijd gedoopt zullen worden) hun naam op tijdens een eucharistieviering in de kathedraal. Onze bisschop was voorganger. We wensen hen nogmaals proficiat en vooral nog veel voldoening in hun verdere voorbereiding op het doopsel!

WERKEN IN DE BASILIEK - 1 februari

Sommigen weten het al, anderen nog niet. In voorbereiding op de feesten van 2017 zijn er grondige renovatiewerken voorzien in de basiliek. Hierdoor zal de basiliek vanaf 1 februari 2016 gedurende een langere tijd gesloten zijn. De weekdagvieringen en de zondagsvieringen zullen in die periode doorgaan in de kathedraal. We begrijpen dat dit voor vele mensen van Hasselt een aanpassing zal vragen. Maar we zijn er zeker van dat het resultaat de moeite waard zal zijn, zodat we de Virga Jesse opnieuw een plaats kunnen geven na de renovatie. Goed om weten is ook dat het beeld van de Virga Jesse tijdens de renovatiewerken een plaats zal krijgen in de kathedraal. Op die manier kunnen we zonder problemen terecht bij de schutsvrouw van onze stad! We zullen ons best doen om alles zo goed mogelijk op te vangen in deze periode van renovatie en durven te hopen op uw begrip.

FEDERATIETEAM - 28 januari

Donderdag 28 januari vanaf 20.00 u. komt het federatieteam samen in de dekenij.

REGIO OVERLEG - 26 januari

Dinsdag 26 januari is er een volgende regio overleg vanaf 19.30 u. in de Ludovicuszaal in Rapertingen.

DAVIDSFONDS - 24 januari

Op zondag 24 januari organiseert Davidsfonds Hasselt zijn jaarlijkse literaire toast.
Dit jaar vindt deze plaats in het literair museum van Hasselt in de Bampslaan 35 van 09.30 u. tot 13.00 u. Het thema is de Bijbel.
Eerst is er een rondleiding in de expo van Rebecca Dautremer, illustratrice van de Bijbel, een uitgave van Davidsfonds.
Er is een workshop voor kinderen en een lezing door Johan Vrints over Bijbelse figuren.
Daarna is er een drankje en hapje op het nieuwe jaar.

GEBEDSAVOND OECUMENE - 20 januari

Woensdag 20 januari om 19.30 u. wordt er in onze kathedraal de jaarlijkse gebedsavond gehouden voor de eenheid onder de christenen. We komen samen rond het woord van de Heer die ons oproept tot eenheid in de verscheidenheid. Na afloop is er kleine receptie in de dekenij. Van harte welkom!

OPNIEUW BEGINNEN - 15 januari

Wil je graag kennis maken met een levend geloof?
Verlang je naar herbronning en verdieping?
Of zit je net met heel wat vragen en twijfels?
Tijdens de veertigdagentijd bieden wij jou kansen aan om opnieuw te beginnen.
We komen zesmaal samen om een geloofsgetuigenis te beluisteren, om onze persoonlijke ervaringen, twijfels en hoop te verwoorden en om samen op weg te gaan.
We kijken er alvast naar uit jou te ontmoeten!

Data
woensdag 3 februari 2016 
dinsdag 16 februari 2016
woensdag 24 februari 2016
woensdag 2 maart 2016
woensdag 9 maart 2016
donderdag 17 maart 2016


Tijdstip:
van 19.30 tot 22.00 uur 

Plaats :
Ontmoetingscentrum Sint-Katarina 
Nicolaas Cleynaertslaan 
3500 Hasselt (Katarinawijk)

Praktisch:
We vragen een bijdrage van 10 EUR voor het geheel van de zes avonden. Het is niet mogelijk om de bijeenkomsten afzonderlijk te volgen. 

Inschrijven en betalen:
vóór 15 januari 2016 via BE 83 73511 33569 15 Parochie St.-Quintinus met vermelding van "Opnieuw Beginnen" of via één van de vernoemde contactpersonen.

Contact:
-E.H. Ali Cornelissis
011 26 05 50
ali.cornelissis@skynet.be
-Lilian en Tony Bielen
011 22 34 91
antoon.bielen@telenet.be
-Carine Nijs
0496 23 57 80
carine.nijs1@telenet.be
-Gisèle Piccart
0473 59 06 54
gisele.piccart@gmail.com

BROEDERLIJK DELEN - 7 januari

Celia, Deyanira en Fanny wonen op het Colombiaanse platteland. De grond waarop ze wonen wordt bedreigd. Door het gewapend conflict. Door suikerrietplantages. Zelfs door het landbouwbeleid van de overheid. Dat is onrechtvaardig. De drie vrouwen verzetten zich. Ze verdedigen hun rechten en beschermen hun grond.
Want grond is hun leven. En met een leven speel je niet.
Op zaterdag 9 januari 2016 is er voor ons bisdom het lanceringsmoment voor Broederlijk Delen. Dit brengt iedereen meteen in de juiste sfeer om met de campagne aan de slag te gaan. Maak kennis met Celia, Deyanira en Fanny, drie sterke vrouwen uit Colomia, en hun strijd om grond. Het jaarthema ‘Om-armen' wordt opengetrokken naar wereldwijde solidariteit.
Oproep: breng iets mee om te delen. Tijdens de receptie zal er een geef- en deelhoek zijn. Breng iets mee dat je kan missen en waarmee je iemand anders blij kan maken. Let op: het moet in een boodschappentas passen.
Praktisch: deze voormiddag gaat door in de humaniora Kindsheid Jesu, Kempische Steenweg 400 te Hasselt. Inschrijven vóór 7 januari via www.broederlijkdelen.be/lanceermomenten

NIEUWJAARSETEN - 6 januari

Woensdag 6 januari vanaf 12.00 u. is er in de dekenij het jaarlijkse nieuwjaarseten voor de priesters en diakens van ons decanaat Hasselt.

NIEUWJAARSVIERING - 1 januari

Op vrijdag 1 januari 2016 is er voor onze centrumregio een eucharistieviering om 11.00 u. in de kathedraal. Laten we met velen het nieuwe jaar beginnen onder de zegen van de moeder Gods. Via deze weg wil ik graag iedereen een voorspoedig en opperbest 2016 wensen. Bij één van de vele recepties de komende weken zullen we wellicht de gelegenheid hebben om elkaar ook persoonlijk te ontmoeten. 

BIECHTGELEGENHEID - 24 december

Onze bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens en kanunnik Hans Tercic penitentier, zullen in de kathedraal biecht horen vlak vóór Kerstmis tussen 14.00 u. en 15.30 u. en 14.00 u. en 17.00 u. op donderdag 24 december. Zeker een goede gelegenheid om ons hart klaar te maken voor kerstmis.

DOOPSELVOORBEREIDING - 16 december

Woensdag 16 december bereiden we de doopsels voor met de ouders die hun kindje laten dopen in de maand januari.
Samenkomst dekenij vanaf 20.00 u.

FEDERATIETEAM - 15 december

Dinsdag 15 december komt het federatieteam samen in de dekenij vanaf 20.00 u.

BEELDVERSLAG OPENING JUBILEUMJAAR

Met de opening van de jubileumdeur op zondag 13 december door onze bisschop is de kathedraal voor ons bisdom de jubileumkerk! Iedereen is er van harte welkom om als pelgrim de tocht binnen de kathedraal aan te vatten. Via Maria naar de barmhartige Vader naar de aanbidding en het sacrament van verzoening. Heel hartelijk welkom!! In dit beeldverslag enkele foto's van dit bijzondere moment van opening enkele zondagen geleden.

NIEUWE AANBIDDINGSRUIMTE IN DE KATHEDRAAL - 13 december

Vanaf 13 december zal onze kathedraal beschikken over een nieuwe aanbiddings-ruimte of stille ruimte. De huidige Kruiskapel zal worden omgebouwd tot een nieuwe ruimte van aanbidding, stil gebed. Ook zal deze ruimte gebruikt worden voor de dagelijkse eucharistieviering wanneer de basiliek gesloten zal zijn door de restauratiewerken.
Deze nieuwe ruimte zal onze kathedraal en de bezoekers ten goede komen. De ruimte zal trouwens deel uitmaken van het pelgrimsparcours dat mensen kunnen maken in het jaar van barmhartigheid. Via de Fruitmarkt: doorheen de boog van barmhartigheid, bij Maria die ons verwijst naar Jezus; de barmhartige Vader die ons uitnodigt tot gebed en om het sacrament van verzoening te ontvangen. De opening van het jubeljaar op 13 december én de nieuwe aanbiddingsruimte zijn het begin van een bijzonder, genadevol jaar voor onze kathedraal én voor alle mensen die er zullen komen.

INFO / INSCHRIJFAVOND EERSTE COMMUNIE - 2 december

Woensdag 2 december is er voor onze centrum regio een info/inschrijfavond voor de ouders van de eerste communicantjes. Na een gemeenschappelijk begin om 20.00 u. volgt na de pauze een toelichting bij de werking per parochie. Meer info werd verdeeld via de scholen. Alle ouders zijn welkom!

DEKENAAL VORMINGSAVOND - 30 november

Op 30 november is er een dekenaal vormingsavond in verband met "Om-armen... De vreugde van het evangelie".
De houding van de kerk ten opzichte van armoede wordt dan geschetst aan de hand van enkele citaten uit het ‘Onze Vader' en uit ‘De vreugde van het evangelie' van Paus Franciscus. Vervolgens wordt er aan de hand van het armoedeweb uitgelegd dat armoede meer omvat dan enkel geldgebrek of werkloosheid. Aan de hand van een test wordt ook het profiel van iedere deelnemer i.v.m. armoede bepaald.
Er zijn ook vele standjes waar je kennis maakt met initiatieven die de strijd aanbinden tegen armoede.
Voor het dekenaat Hasselt heeft deze vormingsavond plaats in het Ontmoetingscentrum Katarina, Nicolaas Cleynaertslaan, te Hasselt op maandag 30 november om 19.30 u.

ADVENTSVERSIERING - 29 november

Het Pastoraal Informatiecentrum vzw (PIC) opent zijn deuren op zaterdag 29 november van 10.00 u. tot 17.00 u.
Bij het begin van de advent, de tijd vòòr Kerstmis, geven wij u de gelegenheid om onze winkel te bezoeken.
Naast kerststallen, wenskaarten, boeken... geven wij u ook de gelegenheid om ter plaatse een adventskrans te maken. Welkom dus aan alle families om zelf hun adventskrans in elkaar te knutselen. Wij zorgen voor materiaal en enkele helpende handen om een pracht van een krans samen te stellen. Dit atelier gaat door in samenwerking met de actie Welzijnszorg, de adventsactie van de Vlaamse Kerk.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze 'adventszaterdag'.
Wij trakteren alle bezoekers met een kop koffie of warme kop chocolade.
Plaats: Pastoraal Informatiecentrum vzw, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt/Kiewit. Tel. 011 24 90 10.

ADVENTSTIJD

Zondag 29 november begint de adventstijd in voorbereiding op het feest van Kerstmis. Bijna 4 volle weken zullen we ons voorbereiden.
Aan ieder een vruchtbare voorbereiding! 

WERKGROEP VERLOOFDENONTMOETING - 28 november

In voorbereiding op de verloofdenontmoeting van 2016 komt de werkgroep hiervoor samen in de dekenij op zaterdag 28 november vanaf 14.30 u.

BRONMOMENT - 27 november

Vrijdag 27 november om 18.45 u. tot 22.00 u. in PCS.
In de stilte van het gebed kunnen we Gods liefde ervaren, de werkelijkheid onder ogen zien en onderscheiden welke dingen er echt belangrijk zijn in het leven.
Tijdens het bronmoment zal vicaris Jaak Janssen ons tips aanreiken hoe we mensen van hoop kunnen worden.

FEDERATIETEAM - 26 november

Donderdag 26 november vergadert het federatieteam vanaf 20.00 u. in de dekenij.

LOURDES - 14-19 juli 2016

Dekenaat Hasselt gaat op bedevaart naar Lourdes

In voorbereiding op de Virga Jessefeesten van 2017 willen we samen op bedevaart gaan naar Lourdes. We sluiten aan bij de jaarlijkse diocesane bedevaart van donderdag 14 juli tot dinsdag 19 juli 2016.
Door Maria willen we ons laten inspireren en langzaam ons hart voorbereiden op de zevenjaarlijkse feesten.
Maria toont ons dat we geen dolers zijn maar pelgrims, altijd weer opnieuw.
Enkele stappen in de voorbereiding
Lourdesavond op 3 december 2015 om 19.30 u. in het Ontmoetingscentrum Katharina in samenwerking met diaken Paul Gielen, voorzitter van de Limburgse bedevaarten.
Deze avond is bedoeld als infomoment waar men ook al kan inschrijven.
Filmavond op 18 februari 2016 om 19.30 u. in het Virga Jessecollege, ingang Guffenslaan. We bekijken samen de nieuwe film over het leven van Bernadette.
Hoe en waar inschrijven? uiterste datum 30 april 2016
• Federatie Diepenbeek | parochiesecretariaat 011 32 31 43
par.st-servaas@telenet.be
• Federatie Zonhoven | parochiesecretariaat 011 74 00 13
secretariaat.federatie.zonhoven@skynet.be
• Federatie Virga Jesse Hasselt | parochiesecretariaat 011 26 05 51
st.quintinus.hasselt@skynet.be
Contactpersonen
Johan Vrancken | kerk.johan@hotmail.com | 0479 50 67 56
Deken Ali Cornelissis | ali.cornelissis@skynet.be | 011 26 05 50
Wat kost deze bedevaart?
625 euro/persoon | prijs per persoon op basis van een hotelkamer met 2 personen | verzorgde hotels in vol pension in de onmiddellijke nabijheid van het heiligdom.
Betaling
LDB vzw | BE54 7845 5018 1497 Mgr. Broekxplein 6 | 3500 Hasselt

 

OPNIEUW BEGINNEN - 15 januari

MEDEWERKERS AVONDWAKE EN UITVAART - 19 november

Donderdag 19 november zijn alle medewerkers die betrokken zijn bij de avondwake of uitvaart binnen onze centrum regio welkom voor overleg en ontmoeting in de dekenij vanaf 19.30 u.

DOOPAVOND - 18 november

Woensdag 18 november vanaf 20.00 u. is er de voorbereidingsavond voor de ouders wiens kindje gedoopt wordt tijdens de maand december binnen onze centrum regio. De avond gaat door in de dekenij.

COLLECTE - 14-15 november

Voor de opleiding van de priesters, diakens en leken !n deze tijd

De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt 7 jaar (5j studie en 2j stage).
Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten.
Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage. Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk. Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom.

OVERLEG PRIESTERS EN DIAKENS - 12 november

Donderdag 12 november vanaf 14.00 u. komen de priesters en diakens samen in dekenij voor overleg.

11 en 15 NOVEMBER

Naar aanleiding van wapenstilstand 11 november is er in de kathedraal een gebedsviering voor vrede om 10.30 u.
Iedereen hartelijk welkom!

GEBED OM VREDE
Gebed om vrede van de H. Franciscus
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen daar waar haat is, vergeving waar mensen elkaar pijn doen, geloof daar waar twijfel is, hoop waar wanhoop is, licht waar duisternis is, vreugde waar droefheid is. Goddelijke meester, geef dat ik meer zoek te troosten dan om zelf getroost te worden, begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden, liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen. Want als we geven ontvangen we, als we vergeving schenken ontvangen we vergeving, als we sterven worden we geboren tot eeuwig leven.

TE DEUM
Naar aanleiding van 15 november Koningsdag is er in de kathedraal een plechtig Te Deum om 10.00 u. Een waardevol moment van gebed voor onze koning en allen die verantwoordelijkheid dragen in ons land.

OVERLIJDEN

Op 17 oktober hebben wij afscheid genomen van mevr. Jeanne Claes - Vissers.
Laten wij bidden dat zij mag thuiskomen in Gods eeuwige liefde.

REGIO OVERLEG - 28 oktober

Woensdag 28 oktober is er voor alle leden van parochieteams/raden een regio overleg vanaf 19.30 u. in het Ontmoetingscentrum Katarina. We zullen in een eerste stuk inhoudelijk spreken over de pastorale eenheden. Na de pauze maken we een gemeenschappelijke planning op over de kersttijd en denken we na hoe we nu reeds intenser kunnen samenwerken.

SAMENKOMST KAPITTEL - 26 oktober

Maandag 26 oktober om 18.30 u. komt het kapittel samen in de kathedraal naar aanleiding van de wijdingsverjaardag van onze bisschop. 

FEDERATIETEAM - 22 oktober

Het federatieteam komt samen in de dekenij op donderdag 22 oktober vanaf 20.00 u.

PASTORALE VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het woonzorgcentrum Zonnestraal in Hasselt is voor zijn pastorale dienstverlening op zoek naar vrijwilligers die enthousiast willen bijdragen aan de zorg voor de bewoners. Gemotiveerde mensen betekenen een meerwaarde voor het leven van de bewoners. De viering vindt plaats in het woonzorgcentrum op zaterdagnamiddag. Als vrijwilliger kan u verschillende taken opnemen.
Voor de pastorale dienst kunt u als vrijwilliger onder andere:
- mensen helpen bij het vervoer naar de vieringen op zaterdagnamiddag.
- hulp tijdens de vieringen
- ...
Voor meer informatie of aanmelding, kan u zich wenden tot mevr. Betty Van Alphen, coördinator vrijwilligerswerking OCMW Hasselt via 011 30 79 79.

LEZING BROEDERSCHAP - 20 oktober

Op dinsdag 20 oktober komt zuster Maria de Anima Christi spreken in de St.- Quintinuskathedraal. Deze Nederlandse zuster werd in 1970 in Terneuzen geboren en werd al snel generaal-overste van de zusters 'Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara'. Deze orde werd in 1984 opgericht, en telt ondertussen al meer dan 1000 zusters over heel de wereld. Ook in Nederland zijn er 3 kloosters met enkele jonge Nederlandse roepingen. Zij komt spreken over 'Ars participandi', over hoe we goed kunnen deelnemen aan de eucharistie. In het Katholiek Nieuwsblad schreef ze in maart 2015 een column om dat onderwerp wat uit te leggen:

Ars participandi
Wij gaan de mis "vieren"; zo zeggen wij dat. Het werkwoord "vieren" hoort bij de heilige mis en drukt het feestelijke, vreugdevolle karakter van de samenkomst rondom de tafel van de Heer uit. De heilige Augustinus beschrijft hoe de liturgie met haar gezangen zijn ziel bewoog: "Wat heb ik geschreid bij uw hymnen en gezangen, diep ontroerd door de aangename klanken in uw kerk! Die stemklanken drongen mijn oren binnen en lieten de waarheid in mijn hart doorsijpelen; een innige aandoening van vroomheid golfde daaruit opwaarts en dan stroomden de tranen en ik voelde mij er wel bij".
"Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doe dit tot een gedachtenis aan mij" (Lc, 22,19), zei Jezus tijdens het laatste avondmaal. En de kerk maakte het tot een voorschrift om iedere zondag naar de mis te gaan. Het is immers goed om tijd te maken voor God en om deze tijd te beleven in verbondenheid met onze naasten. God heeft bij de schepping van hemel en aarde immers ook een rustdag ingesteld: "want Hij zat dat het goed was" (Gen. 1). Op zondag herdenken wij de verrijzenis van Christus, kern van ons geloof. "Sine dominico non possumus" - "zonder zondag kunnen we niet", zeiden de martelaren van Abitiniae en doelden op de viering van de heilige mis, wat verboden was door keizer Diocletianus. Toch gaven 49 personen hierom hun leven in het jaar 304. Jezus gaf immers ook zijn leven en dat offer wordt iedere keer weer tegenwoordig gesteld als de priester de woorden van de consecratie uitspreekt. Hij doet dit eerst over het brood: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt." en daarna over de kelk: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten". Lichaam en bloed worden afzonderlijk van elkaar geconsacreerd om uitdrukking te geven aan het sterven van Jezus aan het kruis.
Daarom ook is de heilige mis meer dan een samenkomen rondom een tafel van een gelovige gemeenschap, die met elkaar in communie wil zijn. Wij zijn samen als het ware op de Calvarieberg, aan de voet van het kruis en verbinden ons eigen leven, onze zorgen, pijnen, en vreugdes met het offer van Jezus aan het kruis. Dit wordt op symbolische wijze weergegeven door het kleine druppeltje water bij de wijn, waarna de priester de kelk presenteert op het altaar.
Priesters leren in het seminarie een "ars celebrandi", maar vaak staan wij er niet bij stil, dat wij als gelovig volk ook een "ars participandi" kunnen leren. Dit gaat veel verder dan een taak vervullen als lector, acoliet, of koster. Het gaat om de wijze waarop wij de mis meevieren, mee-beleven, mee-opofferen. Onze uiterlijke houdingen van staan, zitten, knielen, meezingen en antwoorden, geven er uitdrukking aan, maar bovenal gaat het om onze innerlijke verbondenheid met wat er zich afspeelt op het altaar. Verheffen wij ons hart tot de Heer; de woorden, de gebaren, de symbolen, allen hebben een betekenis en verbinden ons dieper met het Paasmysterie.

De Lezing gaat door op 20 oktober om 10.00 u. in de kathedraal. Aansluitend is er een receptie in de dekenij. Iedereen is van harte welkom!

MISSIEZONDAG - 17-18 oktober

Missiezondag (voorlaatste zondag van oktober). Kerk heet missie. Dit pauselijk missiewerk (Missio) wil over heel de wereld - ook in de missielanden - geld inzamelen, opdat de kerk zich zou kunnen verspreiden en gedijen. Met weinig middelen kunnen de missionarissen heel veel verwezenlijken, mede dank zij de inzet en het enthousiasme van de jonge kerken. Hoewel onze eigen missionarissen ons na aan het hart liggen, willen wij door deze collecte juist die missionarissen steunen die geen thuisland hebben en die voor hun werk alleen kunnen rekenen op dit pauselijk missiewerk.

SAMENKOMST PRIESTERS EN DIAKENS - 15 oktober

Donderdag 15 oktober is er het volgende overleg moment voor priesters en diakens in de dekenij vanaf 14.00 u.

DIOCESANE ZANGAVOND - 14 oktober

Woensdag 14 OKTOBER 2015 - 20.00u

ST.- Catharinakerk HASSELT
Als antwoord op de aansporingsbrief van paus Franciscus stelt de Commissie Liturgie de zangavond in het teken van het jaarthema ‘Om - armen ...de vreugde van het Evangelie'!
Als priester, diaken, parochieassistent of als dirigent of lid van een kerkkoor bent u begaan met de liturgie en de samenzang in uw geloofsgemeenschap.
Daarom gingen wij vanuit het jaarthema voor u op zoek naar liederen in ‘Zingt Jubilate' waarin het ‘om-armen' en ‘de vreugde van het Evangelie' klinken.
Onder de deskundige leiding van Ludo Claesen en met Paul Steegmans aan het orgel
wordt deze zangavond een verrijking voor ieder ten dienste van de liturgie
in onze kerkgemeenschap(pen).
Op het programma: gekende en mindergekende liederen bij het jaarthema
doorheen het liturgisch jaar het lied bij de viering van 50 jaar bisdom ‘Geen dolers maar pelgrims'
Ieder die graag zingt in de liturgie is van harte welkom!
Inschrijven hoeft niet Je deelname is gratis.
Voor meer info louisa.cloesen@bisdomhasselt.be 011 28 84 44

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE - 13 oktober

Voorbereidende samenkomst eerste communie
Dinsdag 13 oktober vanaf 20.00 u. zijn alle betrokken personen van de centrumregio welkom in de dekenij voor een voorbereidende gesprek omtrent eerste communie.

OPENDEUR SALVATORKLOOSTER - 4 oktober

Uitnodiging - Opendeur Salvatorklooster
Ekkelgaarden 15,  Hasselt

Ben jij ook nieuwsgierig wat zich afspeelt ‘in het leven gevend hart' op de Salvatorcampus? Hoe onze zusters leven, bidden en werken?
Welke schakel ze vormen voor onze instellingen?
Hoe onze congregatie zich inzet op de verschillende continenten over de hele wereld?
Dan verwachten wij ook jou op zondag 4 oktober
Programma:

- 14.30 u. Ontvangst
- 15.00 u. Koffie en taart (vrije bijdrage als ondersteuning voor een
schoolproject van onze zusters in India)
- 15.30 u. PowerPoint over onze spiritualiteit en apostolaat wereldwijd
Of
Rondleiding
- 16.15 u. Carrousel wissel
- 17.00 u. Avondgebed in de kapel
Hartelijk welkom,
Vanwege de zusters gemeenschap Salvatorianessen in Hasselt 

FEDERATIETEAM - 24 september

Het federatieteam komt samen op donderdag 24 september om 20.00 u. in de dekenij.

PATROONSFEEST BISDOM HASSELT - 8 september

Dinsdag 8 september viert ons bisdom haar patroonsfeest: het feest van Maria Geboorte. Van oudsher wordt dit feest gevierd in Tongeren bij het genadebeeld van Maria, Oorzaak onzer Blijdschap. We vragen de voorspraak van Maria over ons leven en over ons bisdom.

Bedevaart naar Banneux - 27 augustus

Dekenale bedevaart Banneux.
Op bezoek bij de Maagd der Armen in Banneux

Elke oprechte bedevaart herinnert ons eraan dat wij op weg zijn naar de Heer en moet ons de gelegenheid bieden dieper na te denken over onze levenstocht en onze eindbestemming. En wanneer we dan vaststellen hoe diep de bedevaart geworteld is in heel de traditie van de H. Schrift, dan gaan we ook begrijpen waarom Maria ons op sommige plaatsen speciaal daartoe heeft willen uitnodigen. Wie kan ons beter zeggen hoe evangelisch en heilzaam het is biddend de weg van de Heer op te gaan, samen met anderen. Zij is een wegwijzer naar God.
Daarom organiseren we voor het tweede opeenvolgende jaar een dekenale bedevaart naar Maria in Banneux, om er te bidden en er steun en bemoediging te zoeken. Iedereen is hartelijk uitgenodigd. Jongeren en kinderen kunnen zo de vakantie zinvol afsluiten.
Dit jaar zal de dekenale bedevaart naar Banneux plaatsvinden op donderdag 27 augustus.
De bedevaarders worden opgehaald in de parochies vanaf 08.00 u. (in de weekendvieringen van 22-23 augustus wordt het juiste opstapuur meegedeeld).
Om 11.00 u. vieren we de eucharistie.
Om 13.30 u. is er de kans om de DVD-voorstelling over de verschijningen en de boodschap van Banneux bij te wonen.
Om 14.00 u. hebt u de keuze tussen de geleide kruisweg van het dekenaat, de persoonlijke rozenkrans, de stille aanbidding of iets anders naar eigen keuze. Ook is er biechtgelegenheid van 14.00 u. tot 16.00 u.
Om 15.00 u. is er lof en ziekenzegen in de grote kerk.
Om 16.30 u. vertrekken we huiswaarts, zodat iedereen rond 17.30 u. terug is in de thuisparochie.
Inschrijven kan bij uw plaatselijke verantwoordelijke tot en met zondag 16 augustus, aan de hand van bijgevoegde inschrijvingsstrook.
De prijs voor de autobus bedraagt 15 € voor volwassenen; kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen gratis mee.
In de deelnameprijs is voor elke deelnemer een bedevaartboekje inbegrepen, met teksten en liederen voor in de bus en voor de eucharistieviering.
U kunt natuurlijk ook met eigen vervoer naar Banneux komen. Indien u in dat geval een boekje wilt voor de eucharistieviering, kunt u dat eveneens laten weten bij de inschrijving per e-mail aan bedevaarten.dekenaat.hasselt@gmail.com of op de parochiesecretariaten.

Vernieuwde doopselpastoraal

Vanaf oktober 2015 zal er voor de centrum regio een vernieuwde doopselpastoraal beginnen. Twee groten lijnen hierin: de doopsels zullen in regel gemeenschappelijk gebeuren én er zal een voorbereidende avond gehouden worden voor de ouders. Hiermee sluiten we aan bij een werkwijze die reeds op vele plaatsten gehanteerd wordt. We zijn ervan overtuigd hiermee een belangrijke stap te zetten in een verdere, goede doopselpastoraal. De folder zal in de kerken verspreid worden.