FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Missiewerkgroep St.-Catharina

KAAS- EN WIJNAVOND - 15 februari

Voor de 30ste Kaas-en Wijnavond op zaterdag 15 februari 2014 in het Ontmoetingscentrum Katarina kan u nog inschrijven tot 8 februari bij Thérèse Wilkin, Maastrichtersteenweg 180 ( 011 26 19 08); Frans en Hilde Jacqmaer-Bouveroux, Justus Lipsiuslaan 21 (011 22 94 99 of mail naar frans.jacqmaer@skynet.be) of Ludo en Chris Vandersmissen-Cilissen, Rembert Dodoenslaan 33 (011 24 19 78). U kan ook overschrijven op rekening BE11 7845 2966 1048 van Missiegroep St. Catharina. Kostprijs: 15 euro (volwassenen) / 6 euro (kinderen tot 14 jaar). Kom meegenieten van de unieke sfeer en steun de projecten van onze zes eigen missionarissen. Dit zijn hun werkterreinen: Pater Michel Vanheusden ( Congo), Zr. Rita Cox en Zr. Goretti Braeken ( Chili), Pater Paul Haenraets (Brazilië), Pater Raymond Bodson ( Filippijnen), Pater Arnould de Schaetzen (Oeganda)
Wie nog bijzondere voorwerpen, schilderijen, handwerken, juwelen, merkwaardige boeken, glaswerk, porselein, oude koekjesdozen, speelgoed, kleine meubels of leuke spullen wil schenken voor onze " kunstveiling " of "winkel uit grootmoeders tijd", mag steeds een lid van de missiegroep verwittigen die deze voorwerpen zal komen afhalen. U mag ze ook bezorgen op volgend adres: Justus Lipsiuslaan 21, 3500 Hasselt (011 22 94 99).

KAAS- EN WIJNAVOND - 15 februari 2014

Op  zaterdag 15 februari 2014 om 19.00 u. organiseert de Missiegroep van onze St. Catharinaparochie reeds voor de 30 ste keer een Kaas- en Wijnavond in het Ontmoetingscentrum. Wil u er ook dit jaar bij zijn dan is snel inschrijven de boodschap! Breng buren en vrienden mee en beleef een uitzonderlijke avond!
Er is niet alleen kaas of charcuterie en wijn; wij houden ook een unieke veiling van prachtige antieke voorwerpen, glaswerk, schilderijen, kunstvoorwerpen en leuke spullen uit grootmoeders' tijd. Ook dit jaar wordt de stemming in de zaal ten top gedreven onder impuls van onze onvolprezen veilingmeester.
Inschrijvingsprijs alles inbegrepen is: 15 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot 14 jaar? U kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer
BE11 7845 2966 1048 van Missiewerkgroep St. Catharina 3500 Hasselt met vermelding aantal personen kaas en/of charcuterie.
De avond wordt besloten met een reuze tombola met talrijke en waardevolle prijzen.
De opbrengst wordt rechtstreeks gegeven aan onze missionarissen in Brazilië (Pater Paul Haenraets), Chili (Zr. Goretti Braeken en Zr. Rita Cox), Congo (Pater Michel Vanheusden), Oeganda ( Pater Arnould de Schaetzen) en de Filippijnen (Pater Raymond Bodson)..
U kan inschrijven bij Thérèse Wilkin-Smeets, Maastrichtersteenweg 180 (011 26 19 08), bij Ludo en Chris Vandersmissen-Cilissen, Rembert Dodoenslaan 33 (011 24 19 78) of bij Frans en Hilde Jacqmaer-Bouveroux, Justus Lipsiuslaan 21 (011 22 94 99). Ook inschrijven via email is mogelijk: frans.jacqmaer@skynet.be
Wie nog voorwerpen wil schenken voor onze veiling of winkel met leuke en bruikbare spullen, kan zich steeds wenden tot één van de hoger genoemde adressen. Wij komen ze graag bij u thuis ophalen.

STEUN AAN ONZE MISSIONARISSEN

Nieuws van de Missiegroep St. Catharina
8.150 euro steun aan onze eigen missionarissen!

Samen met de opbrengst van de kaas- en wijnavond, de giften van lezers van ons tijdschrift, de opbrengst van de kledingcontainers en de stortingen via STELIMO - project Cogohadebo genoten de projecten van onze missionarissen ook dit jaar weer onze steun. Iedere missionaris ontving vorige week 1.250 euro: pater Paul Haenraets, Norbertijn ( parochiepriester in Sao Paulo - Brazilië), pater Michel Vanheusden, Salesiaan van Don Bosco ( ondersteuning technisch onderwijs en pastoraal werk in Lubumbashi - Congo), zusters Rita Cox en Goretti Braeken, Orde der Grauwzusters-Franciscanessen ( gezondsheidszorg, vrouwen- en seniorenwerking en parochiepastoraal in Los Andes - Chili), pater Raymond Bodson, Scheutist (parochiepastoraal en " Aktie voor Rechtvaardigheid en Vrede " in Manila - Filippijnen - thans herstellend in klooster der Scheutisten in Torhout), pater Arnould de Schaetzen, Witte Pater van Afrika (studentenpastoraal Universiteit van Kampala in Oeganda). Met het mooie bedrag van 1.250 euro voor iedere missionaris hopen wij de plaatselijke bevolking opnieuw een beetje vooruit te helpen.
Ook het project van Zr. Marie-Louise Lambrighs, Zusters Kindsheid Jesu, (Gerard Mercatorlaan 44) - ondersteuning van behandeling van slechtzienden door een groep Belgische oogartsen en verplegers in Congo - kreeg een tussenkomst van 500 euro. Op vrijdag 19 oktober is zij opnieuw vertrokken naar Congo. Over de hulp ( vooral vertalen naar de plaatselijke taal) die Zuster Marie-Louise bood bij deze ingrepen kan u in het kerstnummer van ons tijdschrift vele wetenswaardigheden lezen. Wie nog geen tijdschrift ontvangt en interesse heeft voor het werk van onze missionarissen mag naam en adres doorgeven aan Frans Jacqmaer, Justus Lipsiuslaan 21 Hasselt 011 22 94 99.

Missio vzw Brussel ontvangt ook dit jaar 150 euro als tussenkomst voor een studiebeurs van een seminarist in een Derde Wereldland.

Steun onze missionarissen en ontvang een fiscaal attest voor uw bijdrage!
Wie onze missionarissen rechtstreeks wil steunen kan storten op rekening 456-9524181-69 ( of BE 71 4569 5241 8169 ) van Stelimo (Steunfonds voor Limburgse Missionarissen en Ontwikkelingshelpers), Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt met vermelding: Project COGOHADEBO. U kan ook een doorlopende opdracht openen bij uw financiële instelling. Voor giften gedaan in 2013 op dit rekeningnummer ontvangt u in maart - april 2014 een fiscaal attest voor alle bedragen vanaf 40 euro op jaarbasis.

Wenst u geen fiscaal attest dan kan u storten op 784-5296610-48 ( of BE 11 7845 2966 1048) van Missiegroep Sint- Catharina, 3500 Hasselt. Iedere bijdrage wordt in dank aanvaard.

De missiegroep dankt de vele sympathisanten en parochianen die dit jaar opnieuw hebben bijgedragen aan de werking en steun aan onze missionarissen.

Viering 50 jaar professie van Pater Paul Haenraets

14 september 2013 - 6 oktober

Pater Paul Haenraets, Norbertijn van de abdij van Averbode, vierde samen met enkele confraters zijn 50 jaar professie op zaterdag 14 september. De missiegroep van onze parochie woonde deze stemmige viering bij. De levensloop, het werk, de motivatie en de inzet van de vijf jubilarissen werd achteraf door Jos Wouters, prelaat van de abdij, en door enkele jubilarissen uitvoerig besproken in de gelegenheidstoespraken. Pater Paul is reeds opnieuw vertrokken naar zijn parochie in de buurt van Sao Paulo.

Op zondag 6 oktober viert pater Michel Vanheusden, Salesiaan van Don Bosco, in zijn geboortedorp Beverst zijn gouden kloosterjubileum. Hij zal voorgaan in de eucharistieviering in de parochiekerk van Beverst.
Op 20 oktober vertrekt hij opnieuw naar Congo voor een nieuwe opdracht ten dienste van de Salesianen.