FEDERATIE

MAASMECHELEN-ZUID Bisdom Hasselt

Welkom!


De parochie Sint-Monulfus en Gondulfus is de parochie van het vroegere dorp Mechelen-aan-de-Maas. Ze is tevens de centrumparochie van de federatie Maasmechelen-Zuid én van het dekenaat Maasmechelen-Lanaken. Ze telt ongeveer 6.000 inwoners.Er lopen enkele opvallende snijlijnen doorheen onze parochie: de Rijksweg, de autosnelweg E313 en de Zuid-Willemsvaart.
De oude dorpskern ligt ten noorden van de autostrade en tussen de Rijksweg en het kanaal. Vanaf 1960 zijn er enkele grote verkavelingen geweest, waardoor het aantal inwoners fors is gestegen. In 1964 werd de wijk Proosterbos een zelfstandige parochie.
De patroonheiligen van onze parochie zijn niet de meest bekenden onder de heiligen. Monulfus en Gondulfus waren achtereenvolgens bisschop van Maastricht in de tweede helft van de zesde eeuw.
Bisschoppen waren in die tijd vooral geloofsverkondigers. Daarom zijn het ook mooie patronen voor onze tijd, waar we werk mogen maken van “een nieuwe evangelisatie” en waar we samen willen “volwassen worden in geloof”.