FEDERATIE

MEISE Vicariaat Vlaams-Brabant

GEBEDSDIENST

In augustus 2001 lazen we in de krant (DS): "Het Vaticaan neemt maatregelen om het probleem van het priestertekort op zondag aan te pakken. Gelovigen kunnen voortaan op zondag bijeenkomen, zelfs als er geen priester beschikbaar is."

In Sint-Brixius-Rode had men op die maatregelen van het Vaticaan niet gewacht om op zondagen ook zonder priester in gebed samen te komen met de gemeenschap.

Intussen zijn we met een groepje van 4 gebedsleiders en bereiden we ongeveer 1 keer per maand samen een gebedsviering voor.
Zo'n voorbereiding is vaak een intense avond waarop we kennis uit onze (uiteenlopende!) opleidingen, ervaringen uit ons dagelijkse leven en voorbeelden uit andere vieringen samen leggen. Delen - in al zijn betekenissen - en de teksten van de lezingen en het evangelie staan centraal in elke gebedsviering en vormen het uitgangspunt van onze voorbereiding. We delen Woorden van Leven en we delen Brood van Leven.

Hoewel een gebedsviering elke mogelijke structuur kan hebben, kiezen we voor een vertrouwd verloop. We houden eraan om tijdens elke gebedsviering ook het brood met elkaar te delen. Lange tijd zochten we ook naar een manier om uit te drukken dat we als voorganger gewoon deel uitmaken van de gemeenschap die samenkomt. Door een kring te vormen voor het altaar, waar we samen zitten, proberen we dit nu waar te maken.

We voelen ons als voorganger bevoorrecht omdat we zowel het Woord als het Brood mogen helpen delen, maar we zijn er ons allen van bewust dat we niet meer weten of kunnen, dan elke andere gelovige die op een andere plaats in diezelfde kring plaatsneemt. We dromen ervan om ooit, gewoon als gemeenschap samen te komen en ruimte te laten voor de spontane inbreng van velen. Als we zien hoe moeilijk het voor ons soms is om - na een ruime voorbereiding - de woorden te vinden die aansluiten bij de lezingen van de dag, is dat natuurlijk niet zo'n vanzelfsprekende droom.

Dat de gebedsvieringen de mensen van onze gemeenschap niet koud laten, merken we telkens opnieuw. Instemmend geknik, een lach en af en toe zelfs een traan zorgen voor de deugddoende verbondenheid die mensen helpt om elkaar nabij te zijn. De warmte waarmee mensen uit onze gemeenschap ons omringen, keer na keer, zorgt ervoor dat we de uitdaging telkens opnieuw durven aan te gaan. We zijn dankbaar voor de kansen die we krijgen, voelen ons gedragen door vele helpende handen.

Als gelovige gemeenschap hebben we sacramenten nodig. Een eucharistieviering waarin een priester ons voorgaat in gebed, blijft onvervangbaar. Een gebedsviering is voor ons echter geen surrogaat, geen keuze die we maken omdat er geen priester beschikbaar is. We willen heel graag samenkomen in gebed, op een andere manier, als gelovigen onder elkaar. Met vallen en opstaan, proberen we de weg van de geleidelijkheid te bewandelen. We zijn blij dat we deel uit mogen maken van een gemeenschap die dit mogelijk maakt. De aanwezigheid van de Geest is voelbaar.

 De gebedsvieringen zijn elke 4de zondag van de maand.