FEDERATIE

Ere-pastoor Alfons Selleslagh viert gouden priesterjubileum op 8 juli 2012

Bij het begin van de vakantie, op zondag 8 juli, was het weer feest in Hanswijk. Onze ere-pastoor Alfons Selleslagh vierde zijn gouden priesterjubileum. Op 8 juli 1962 werd hij door kardinaal Suenens tot priester gewijd. Veel familieleden en mensen van zijn vorige parochies maar ook veel parochianen van Hanswijk waren naar de basiliek gekomen om deze heuglijke viering bij te wonen. Voor de jubilaris was het vooral een dag om dankbaar terug te blikken. In zijn homilie zei hij onder meer: "Gods wegen zijn wonderbaar. Alles is genade. Alles heb ik gekregen, het is puur geschenk van God. Ik kwam uit een gelovig gezin, maar was geen goede student. Maar God heeft mij altijd begeleid, mij nooit in de steek gelaten. Vandaag ben ik fier dat God mij heeft liefgehad, aan mijn kant stond. Hij heeft mij altijd gedragen: dat was mijn kracht en mijn vreugde. Hij toonde mij zijn genade wanneer ik het meest nodig had. Ik ben dus heel dankbaar. God heeft zich geopenbaard in zijn liefde. Laten wij allen ons leven in Gods handen geven."
Namens de parochie van Hanswijk sprak Eddy Van Leemput een dankwoord "ter gelegenheid van deze - voor u en voor ons - heugelijke dag. Ik denk dat het 50 gelukkige jaren geweest zijn, met onvermijdelijke hoogtes en laagtes, goede en slechte kantjes zoals die voorkomen in elk mensenleven, maar ongetwijfeld 50 bezielde jaren, doordrongen van de levensvreugde die van je priesterschap is uitgegaan. 50 trouwvolle jaren ook, trouw aan uw kerk en uw roeping doorheen alle veranderingen en heroriënteringen heen. Als jonge priester vloog je erin en ging onversaagd je eigen weg: gebed, wilskracht, dienstbaarheid en menselijk inzicht gaven je vleugels, en de jonge idealist werd gaandeweg ervaringsdeskundige. Respect, ontzag en waardering werden jouw deel.
De jaren zijn ondertussen gevlogen en de kwieke, energieke man is een ouderling van 77 geworden. Hoewel nog helder en jong van geest, maar met toenemende lichamelijke kwalen. Maar de idealistische jongeling van weleer is voor ons een monument van een priester geworden. Laten we de tijd die ons allen nog samen gegund is in houwe trouwe doorbrengen onder de bescherming van onze lieve Hanswijkse Hemelmoeder."
Deze dankwoorden werden beaamd met een minutenlang applaus.
De viering werd feestelijk opgeluisterd door de koren van Hanswijk en St.-Jan o.l.v. Mia Pastijn en met prachtige muzikale intermezzo's van de zussen Cottyn.
Tot ieders verbazing kregen de aanwezigen bij het verlaten van de basiliek een geschenk namens de jubilaris: een pas verschenen boekje "De geschiedenis van O.-L.-Vrouw van Hanswijk in gebed, woord en beeld" met daarin heel veel afbeeldingen en de teksten van alle bidprenten van de meimaand, geschreven door Alfons Selleslagh gedurende zijn hele ambtsperiode in Hanswijk.
Iedereen werd ook uitgenodigd op een receptie in de crypte waar men de gelegenheid kreeg om de feesteling te feliciteren.

Alfons Selleslagh 50 jaar priester

001

001

002

002

003

003

004

004

005

005

006

006

007

007

008

008

009

009

010

010

011

011

012

012

013

013

014

014

015

015

016

016

017

017

018

018

019

019

020

020

021

021