RUBRIEK Kerk in Vlaanderen

Uw parochie

1900 parochies online op Kerknet

Zoek en vind uw parochie in Kerknet met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Pastorale e-mail

Vanaf 1 september 2005 hield de 'Pastorale Telefoon' op te bestaan. Sindsdien verloopt de dienstverlening nog uitsluitend via e-mail. Mensen kunnen er terecht met hun vragen over zingeving, ethiek, spiritualiteit en geloof. De vragen worden beantwoord vanuit een christelijke inspiratie. Daarin onderscheidt de dienst zich dan ook van de meeste andere hulpdiensten, die bewust levensbeschouwelijk neutraal wensen te zijn.

De mail wordt regelmatig opgevolgd. Als de situatie dat vereist, wordt doorverwezen naar gespecialiseerde centra of personen, die op hun beurt begeleiden vanuit een christelijk perspectief.
De pastorale telefoon werd op 2 januari 2002 opgestart door het bisdom Gent en even later uitgebreid tot een pastoraal aanspreekpunt via telefoon en e-mail ten dienste van de hele Vlaamse kerkgemeenschap.

Het e-mailadres luidt: pastorale.telefoon@kerknet.be.

Share/Bookmark