RUBRIEK Liturgie

Uw parochie

1900 parochies online op Kerknet

Zoek en vind uw parochie in Kerknet met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Sinds meerdere jaren wordt er in de Vlaamse bisdommen een pleidooi gehouden voor een aanbod van eenvoudige gebedsvieringen. Naargelang de mogelijkheden en de plaatselijke omstandigheden kunnen deze vieringen op diverse wijze opgebouwd en ingevuld worden.

Op een aantal plaatsen organiseert men op één van de weekdagen een woord- en gebedsviering, hetzij elke week op een vaste dag, hetzij enkel in de sterke tijden (advent en veertigdagentijd), hetzij op bijzondere momenten (Allerheiligen, Meimaand, …). In enkele federaties en dekenaten neemt men een dergelijk initiatief met de verschillende parochies samen, vooral in de sterke tijden: het is een uitstekende manier om Kerstmis of Pasen vierend voor te bereiden. Hier en daar zijn er priesters die samen met enkele parochianen het getijdengebed bidden, of een vereenvoudigde versie ervan. Dat kan ’s morgens (bijvoorbeeld op de marktdag, wanneer er al mensen de kerk binnenlopen om even te bidden of een kaars aan te steken) of ’s avonds. Op bepaalde plaatsen is er ook geregeld een moment van eucharistische aanbidding, rozenkransgebed, of een wake op de vooravond van een uitvaart. Wakes met liederen uit Taizé kennen ook een zekere aantrekkingskracht, en niet alleen bij jongeren.

Verrijking van het liturgisch leven

Deze vormen van gezamenlijk gebed verzamelen meestal niet heel veel mensen. Het gaat om bescheiden groepjes. Toch is het wellicht wijs om deze gebedsvieringen naar waarde te schatten. In de eerste plaats bieden ze de gelegenheid om op een eenvoudige manier te werken aan een echte gebedscultuur. Ze kunnen mensen open maken voor de basishoudingen van de liturgie en het gebed: leren stil worden en luisteren, terugblikken op wat men beleefd heeft, danken, lofprijzen, vragen, … Vieringen in kleine groep helpen mensen soms meer dan de zondagse eucharistie om de ervaring op te doen van het gebed en om te proeven waar het in de liturgie eigenlijk om gaat.  In kleine vieringen kan men ook soms gemakkelijker de Schrift ontdekken als een Woord van Leven. In een gebedsviering kan men één bijbelverhaal uitkiezen, men kan er langer bij blijven stilstaan en het dichter bij het eigen leven brengen. Dit is belangrijk om te gaan ontdekken: “Hé, dat verhaal gaat eigenlijk ook over mij”. Dat kan de vertrouwdheid met de Schrift verdiepen en mensen brengen tot een gelovige interpretatie van de bijbellezing als een levend Woord dat de Heer hier en nu tot ons richt.   Gebedsvieringen tijdens de week herinneren er verder aan dat de Kerk en de gelovigen geroepen zijn om niet alleen op zondag te bidden, maar ook tijdens de week. Eenvoudige vieringen, ook al trekken ze niet veel aanwezigen, helpen vermijden dat het geloof iets wordt voor dat ene uurtje op zondagvoormiddag.   

Share/Bookmark