Ilse Cornu, theologe en hoofdredactrice ‘Samen door het leven'

Persvoorstelling Samen door het leven 28 maart 2008

Het magazine werd uitgewerkt in drie delen:
1) Liefde is ...
2) Een leven lang samen?
3) Man en vrouw schiep Hij hen.

Diezelfde drie onderdelen komen aan bod in de dvd, die extra visuele impulsen en interviews toevoegt.

Ilse Cornu, theologe en hoofdredactrice ‘Samen door het leven’

Ilse Cornu, theologe en hoofdredactrice ‘Samen door het leven’ Bron: KC/ipid

I. Liefde is ...
In dit eerste deel komen enkele stellen aan het woord. Zo wordt duidelijk dat liefdesrelaties vandaag op talloze en uiteenlopende manieren ingevuld en beleefd worden. Deze verschillende invalshoeken en maatschappelijke ontwikkelingen leggen we onder een sociologische loep.
We focussen ook ten volle op de beleving van de liefde: vlinders in de buik, roze wolken, zweven boven de aarde... Weinigen zullen het tegenspreken: geen geluk of verdriet zo intens, of het heeft met liefde te maken.
Psychologen Danny Verstraeten en Fons Verhoelst vertellen in een interview op een prettige manier over de kracht van verliefdheid en de valkuilen van een al te vurige passie. Relatietherapeut Alfons Vansteenwegen wijst op de kunst om op een constructieve manier met verschillen en ergernissen om te gaan. De Nederlandse psychologe Annette Heffels bekijkt het thema seksualiteit bij jongeren vandaag en trekt enkele verrassende conclusies.
Zanger Jan de Wilde en zijn vrouw Lieve geven een ontroerend interview over de groei in hun liefdesrelatie.
Na deze algemene kijk op relaties en liefde, zoomen we in op dè grote vraag vandaag: kan dat wel, een leven lang samen blijven? Is dat niet naïef, trouw beloven in goede en kwade dagen? Rond deze thematiek is het tweede deel opgebouwd.

II. Een leven lang samen?
In dit onderdeel komen we via enkele artikels en getuigenissen op het spoor van de diepmenselijke betekenis van trouw en trouwen: het geheim van de liefde kom je op het spoor als je onvoorwaardelijk voor elkaar kiest.
Jos Pieper kijkt met een godsdienstsociologische bril naar de verschillende motivaties die een rol kunnen spelen wanneer mensen kiezen voor een huwelijk.
We kregen de kans om Ludwig Van Gijsegem en Diane Verdoodt, beiden een begrip in de klassieke concert- en zangwereld, te interviewen rond hun keuze om voor altijd samen door het leven te gaan.
Tijd voor het christelijke luikje in deel drie: we beginnen met frisse en kleurrijke foto's die de kracht van de Bijbelse boodschap onderstrepen.

III. Man en vrouw schiep Hij hen ...
Voor christenen is God de ‘uitvinder' en ‘supporter' van de Liefde. En nog sterker: Hijzelf ìs Liefde. Christelijk huwen, het huwelijk als sacrament, als een levenskeuze en ruimte waarin man en vrouw God op een heel bijzondere manier kan ontmoeten: wat bedoelen christenen daarmee? Dat krijg je in dit onderdeel te lezen in verschillende bijdragen.
Bisschop Patrick Hoogmartens tekent het huwelijk als ‘het woonhuis van de liefde', vicaris-generaal van Ulden van het bisdom Groningen-Leeuwarden vertelt hoe de kerkgemeenschap omgaat met de broosheid en gebrokenheid van relaties.
Uiteraard luisteren we ook naar de echtparen zelf: hoe beleven zij hun huwelijk als gelovigen? Paul Severs vertelt hierover als bekende Vlaming. We interviewden eveneens Katrien en Johan die net een kindje hebben gekregen, Laurence en Jean-Philippe die pas enkele maanden getrouwd zijn, en Stijn en Chris die intussen gezegend zijn met zeven kindjes.

Katern: alles over trouwen in de Kerk
Bij het magazine hoort ook een uitneembare katern, die heel bruikbaar is voor de huwelijksvoorbereiding. Hier vind je interessante informatie over de voorbereiding van een huwelijk, over de huwelijksviering, over de geschiedenis van het huwelijk, over de christelijke visie op seksualiteit, èn een FAQ met schitterende cartoons van Filip Heyninck, één van de tekenaars van Studio 100.
Het hele magazine door vind je sprekende foto's en leuke cartoons.