VAN HARTE WELKOM BIJ ADEM-TOCHT VLAANDEREN

CHRISTELIJKE SPIRITUALITEITSBEWEGING VOOR 60-PLUSSERS

U vindt ons vanaf 1 januari 2016 op https://nieuw.kerknet.be/organisatie/Adem-Tocht.

In Google geeft u in: Adem-Tocht Vlaanderen.

Gaandeweg wordt deze site leeggemaakt.

Actualiteit, contactgegevens, gespreksthema's, diocesane initiatieven, naam, logo, ontstaan en groei staan op de nieuwe website.

Hier vindt u enkel nog wat archiefmateriaal vanuit de bisdommen.