Welkom!

Infopagina vormselcatechese dekenaat Eeklo

Vormselaanmelding

Hallo! Ben jij geboren in 2003? Wil je in 2015 graag je vormsel ontvangen? 

Vormsel... Wat is dat? Het vormsel is een sacrament. In een sacrament komt God heel dicht bij jou. De bisschop of zijn vervanger komt naar de kerk. Hij legt jou in Gods naam de hand op het hoofd. Hij zalft je met chrisma. Je krijgt er Gods kracht om te leven zoals Jezus. Je wordt in Zijn Geest gezonden in de wereld.

Vormsel... Waarom niet? Iederéén doet dat toch op 12 jaar? Ik doe toch gewoon mee met de rest?
Je denkt daar best eerst eens goed over na, samen met je ouders.
Want het vormsel vraagt een keuze. Daarom staan hier enkele vraagjes die je kunnen helpen om te kiezen:

Vormsel... JA of NEE?
Ben je gedoopt?
Wil je groeien in geloof? Wil je bij Jezus en zijn Kerk horen?
Ben je bereid het komend jaar op zaterdag of zondag naar de samenkomsten van de catechese te komen?

Heb je JA geantwoord op alle vraagjes? Meld je dan bij ons aan voor 7 juli 2014.
Dan helpen we jullie in september graag verder kiezen voor het vormsel!

                                


Beste ouder, denk je erover om je kind in te schrijven voor het vormsel? Bij het doopsel koos je ervoor om je kind christelijk op te voeden. Bij het vormsel kiest je kind bewust mee. Je kind gaat er een engagement aan om Jezus een plaats te geven in zijn of haar leven. Dit is geen verplichting. Daarom is het nodig dat jij samen met je zoon of dochter erover praat en een keuze maakt.

De parochies bieden jullie het traject van de vormselcatechese aan. Jullie worden er gegidst door het geloofsleven van de plaatselijke kerkgemeenschap. Jullie maken er kennis met de pijlers van ons christelijk geloof: het evangelie, vieringen, gebed, dienstbaarheid,... Het is belangrijk dat jij je samen met je kind engageert. Méér dan vroeger zijn ook de ouders in de vormselcatechese betrokken!

Vormsel

Sinds enkele jaren proberen we de vormselcatechese in elk van de parochies niet meer louter ‘voorbereidend' op het vormsel te zien. Eigenlijk betekent ‘catechese' letterlijk (uit het Grieks) ‘een echo geven'. Gods woord kan in de wereld maar worden gehoord als iemand het laat klinken... Gods Woord laten klinken: het is een taak voor de hele gemeenschap, niet enkel van de priester en de catechisten! Het is bovendien slechts in de mate dat we zelf mensen van het Woord worden, dat we iets kunnen uitstralen naar de wereld.

Catechese is in wezen een zaak van de hele kerk: een samenspel van velen en van elke gelovige in het bijzonder. Omdat catechese niet enkel bedoeld is voor ‘kinderen die zich voorbereiden op een sacrament', investeren we in alle parochies in een aanpak die meer en meer de volwassenen (ouders, peter/meter, geloofsvrienden of -begeleiders, maar in wezen de hele gemeenschap) betrekt.

Het is de hele plaatselijke kerkgemeenschap die onze jonge mensen en hun gezinnen onthaalt en hen wat wil helpen thuiskomen in het geloof dat ze delen en in de gemeenschap waar het beleefd, gevierd en verkondigd wordt. Het is de hele gemeenschap die de vormelingen en hun families op zondag verwelkomt en wil laten proeven van hun geloof.
We hopen van harte dat het vormsel, maar evenzeer de stapjes van kennismaking en ‘groeien in geloof' die hierbij al gezet werden, voor alle ouders en hun kinderen een deugddoende gelovige ervaring mag betekenen. Dat het hèn, maar evenzeer onszelf als ‘anciens' in geloof mag uitnodigen om steeds te blijven groeien in geloof...

Vanuit de gelovige gemeenschappen willen we de vormelingen en hun families dus van ganser harte onthalen en welkom heten. Graag doen we ook een oproep aan allen om het vormsel, een cruciale stap in de gelovige initatie, mee te vieren in de parochiekerk. Daarmee geven we als gemeenschap een warm signaal van gastvrijheid en zorg voor jonge mensen in onze kerk...

Voor alle vragen kan u één van onderstaande gegevens gebruiken:

meer informatie?

Eeklo Centrum (Sint-Vincentius, Markt)
Melva Rammelaere
Kerkplein 4
09 377 84 60
melva.rammelaere@dekenaateeklo.be

Eeklo Oostveld (Onze-Lieve-Vrouw)
Marleen Van der Mast
Kerkplein 4
0495 31 82 63
marleen.vandermast@dekenaateeklo.be

Eeklo Balgerhoeke (Sint-Antonius)
Kathy De Volder
Oude Staatsbaan 110
9991 Adegem
0477 19 65 76
kathydevolder@telenet.be

Eeklo Sint-Jozef (Abdijstraat)
Melva Rammelaere
E. Neelemanslaan 10
9900 Eeklo
09 377 84 60
melva.rammelaere@telenet.be

Grenskant (Kaprijke, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Bentille, Watervliet, Waterland-Oudeman)
E.H. Rik Merens
Voorstraat 2
9970 Kaprijke
09 373 67 31
ips.grenskant@telenet.be

Waarschoot
Kurt Van de Veire
Molenstraat 127
9950 Waarschoot
0496 69 01 25
kurt.vandeveire@skynet.be

Lembeke
Karel Van de Voorde
Lembeke Dorp 27a
9971 Lembeke
0486 76 79 89
karel.vandevoorde@dekenaateeklo.be