Huwelijkspastoraal

Alle informatie, ook praktische, i.v.m. een kerkelijk huwelijk kan je bekomen bij:

Voor Blanden: Monique Collin
Kartuizersstraat 67, 3052 Blanden
016 40 31 64 of via e-mail

Voor Haasrode: Désiré Dehennin
Kerkeveld 13, 3053 Haasrode
016 40 30 82 of via e-mail

Met vragen kan u steeds terecht bij parochiepriester (e-mail ) of bij Anne Mariën, parochieassistente (016 46 34 02, e-mail ).