Gebeds- en communiediensten

Wanneer er geen misviering is in Haasrode op zondag, gaat er (om de 14 dagen ) een gebeds- en communiedienst door op zondag om 9.30 u. in de winterkapel van de pastorie van Haasrode.

Het gebeurt ook wel eens dat een voorganger afwezig is of plots onbeschikbaar is. Met wijlen priester Fons D'Hoogh werd destijds een draaiboek op punt gesteld, waarmee de lector, gesteund door een medelector, een gebeds- en communiedienst kan verzorgen.