Waarom toch? Omgaan met kwetsbaarheid en lijden

“Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet...” Zo begint de dichter Vasalis het gedicht Sotto voce, ‘met zachte stem’. Zo begint ook ‘Waarom toch? Omgaan met kwetsbaarheid en lijden’, het jongste magazine  in een reeks rond universele zinvragen in dialoog met het christelijk geloof, dat uitgegeven wordt in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen. Eerder verschenen ‘Opnieuw geboren. Je kind laten dopen?’(2005, 2°druk in 2009), ‘Licht aan de horizon. Over leven na de dood’(2006), ‘Samen door het leven. Over relaties met toekomst’(2008).

Inhoud van het magazine

Ieder mensenleven kent de ervaring van lijden dat ons confronteert met onze kwetsbaarheid, eindigheid en afhankelijkheid. Ziekte, aftakeling, psychische pijn, ongevallen, natuurrampen, ze overkomen ons zonder dat we er vat op hebben. In het nieuwe magazine gaat het over dit schuldeloos lijden. Wie kan er betekenis aan geven? Woorden kunnen in deze context gevaarlijk zijn. Ze kunnen het lijden wegmoffelen of proberen te rationaliseren. Ze kunnen vooral de lijdende mens kwetsen. Met omzichtige woorden wil dit magazine over onschuldig lijden spreken. Het doet dit in de intussen gekende uitnodigende taal en stijl.

Lijden brengt pijn, verschrikking en depressie. Het behoort tot de grootsheid van de mens dat hij naar zinvolle wegen kan zoeken om met lijden om te gaan en om het lijden van anderen te verlichten. Bekende en minder bekende Vlamingen en Nederlanders vertellen hoe zij een deel van die weg gegaan zijn en ondanks het lijden weer nieuw leven zien. Greet Rouffaer, één van Vlaanderens bekendste actrices, getuigt indringend hoe zij omgaat met de psychische en fysieke littekens die haar brandongeval meer dan tien jaar later nog nalaten. Jan Berkhout (Nl) was pastoor in Volendam toen dit dorpje werd opgeschrikt door brand in een jongerencafé. Gert Verhulst (Studio 100) komt aan het woord over zijn burn-out. Wat gaat er door je heen als je hoort dat je kind slachtoffer werd van een vreselijk verkeersongeval? Tussendoor lezen we getuigenissen en inzichten van deskundigen zoals Manu Keirse en Broeder René Stockman. Gerard Bodifée (wetenschapsfilosoof), Filip Volckaert (evolutiebioloog) en Everard de Jong (filosoof en hulpbisschop) debatteren met elkaar over menselijk lijden en de natuur, die ‘koude kosmos’. Verder komen aartsbisschop Wim Eijk, hulpbisschop Everard de Jong, schrijfster Rosita Steenbeek, cabaretier Herman Finkers en TV-maker Leo Fijen (allen uit Nederland) aan het woord.

Christenen ervaren, net als de Oudtestamentische Job, lijden in eerste instantie als zinloos en onverzoenbaar met een ‘goede God’. Na de voorafgaande impressies - letterlijk: hoe het lijden ‘drukt in’ mensen - zoeken bekende figuren zoals Maurice Bellet, frère Emmanuel van Taizé en Anselm Grün hoe het geloof een andere, ongewone kijk kan bieden die zinloosheid helpt overstijgen. Tevens getuigen christenen hoe ze vanuit hun geloof in Jezus Christus omgaan met kwetsbaar leven en via verschillende christelijke initiatieven (Ziekenzorg, de Arkgemeenschap, Lourdes-bedevaarten, Caritas Vlaanderen) anderen in hun lijden nabij willen zijn. Mgr Wim Eijk en Broeder René Stockman benaderen sereen de vraag naar euthanasie.

Zoals bij de andere magazines vindt de lezer ook nu een uitneembare middenkatern die focust op een sacrament, deze keer het sacrament van de ziekenzalving. De lezer vindt in deze editie een schat aan inzichten en gespreksstof. Artikels, vragen-en-antwoorden (FAQ’s) en getuigenissen van zowel pastores als familieleden belichten de troostende en helende kracht van dit christelijk ritueel. Hoe Jezus kwetsbare mensen nabij wil zijn, wordt helder in een verrassende combinatie van hedendaagse kunstwerken met Bijbelse genezingsverhalen.

Dit alweer bijzonder toegankelijke en eigentijdse magazine is duidelijk geen simpel receptenboek. Uit de tientallen getuigenissen, interviews en bijdragen blijkt een authentieke boodschap van geloof, hoop en liefde. Heel sterk klinkt de uitnodiging tot een zorgzaam omgaan met kwetsbaarheid. Ook de uitdaging om door het schuldeloze lijden heen de menselijke waardigheid en de helende kracht van (goddelijke) verbondenheid te blijven zien, wordt heel degelijk uitgewerkt.

Dvd

In de bijhorende dvd worden quotes uit de interviewopnames afgewisseld met meditatieve beelden. In de “extra’s” vind je uitgebreide excerpten uit de exclusieve interviews met Greet Rouffaer, Manu Keirse, Broeder Stockman, Anselm Grün (!), Maurice Bellet, Jan Berkhout en frère Emmanuel van Taizé. Het is een herkenbaar, diepmenselijk en troostend verhaal geworden over hoe lijden mensen kan veranderen en soms zelfs doen groeien.

Doelpubliek

Het magazine en de bijhorende dvd richten zich tot iedereen die worstelt met zinvragen rond het lijden. Daarom zijn ze uitstekend bruikbaar overal waar mensen met lijden geconfronteerd worden. Ziekenbezoekers, rouwzorgers, familieleden en vrienden van zieke en lijdende mensen kunnen dit magazine en deze dvd als attentie meenemen. Ze zullen ongetwijfeld ook zelf heel veel aan dit magazine hebben. Het onderwijs vindt in deze publicatie een prima ondersteuning om het thema kwetsbaarheid en lijden op de agenda te zetten.

Bestellen

-    “Waarom toch? Omgaan met kwetsbaarheid en lijden”, (red. Ilse Cornu en Johan Van der Vloet), is een uitgave van Halewijn en kost 4 euro. De geschenkeditie met bijhorende dvd krijg je voor 7 euro.
-    Te koop in België via de liturgische centra en boekhandel of via www.halewijn.info, in Nederland via SRKK: bestel@rkk.nl of via Carolushuis: carolushuis@bisdom-roermond.nl