PAROCHIE

ONBEVLEKT HART VAN MARIA MEULEBEKE

PAROCHIE PAANDERS - MEULEBEKE

De parochie De Paanders - Onbevlekt hart van Maria - werd opgericht 24 januari 1956.
Op 20 april 1956 werd EH Jules Tolpe aangesteld als pastoor.
Op 4 januari 1983 werd EH. Roger Vanduynslager pastoor op de Paanders tot 2001.
Nu wordt de parochie gedragen door een parochiaal team.