PAROCHIE

SINT-SULPITIUS EN DIONYSIUS DIEST

Geven doet leven

De jaarlijkse solidariteitsactie van Ziekenzorg CM is van start gegaan. De opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan langdurig zieken. Draagt u ook uw steentje bij?

Zieken helpen

Met de opbrengst van de tombola wordt het Fonds Hulp aan Zieken gefinancierd. Het helpt mensen die omwille van ziekte worden geconfronteerd met onoverkomelijke uitgaven waarvoor geen enkele terugbetaling is voorzien. De solidariteitsactie steunt bovendien ook de regionale en plaatselijke Ziekenzorgwerking

Loten kopen

Loten kunt u aankopen bij de plaatselijke Ziekenzorgkernen of via overschrijving op rek.nr. 000-0224200-33 van Ziekenzorg CM, Postbus 40, 1031 Brussel (met vermelding ‘Tombola’). Noteer op het overschrijvingsformulier uw volledige adres, zodat de loten u kunnen worden toegestuurd.

Een tombolaboekje met vijf loten kost vijf euro.  

Prijzen winnen

De prijzenpot bevat tal van aankoopcheques, voor een totale waarde van 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten, krijgt u er een gratis omslaglot bovenop waarmee u onder meer een Audi A4 kunt winnen. 

De trekking vindt plaats op 30 mei te Tielrode.