PAROCHIE

ZELLIK

Sint-Egidius (Groot-Bijgaarden)

Sint-Egidiuskerk

Sint-Egidiuskerk


Brusselstraat
1702 Groot-Bijgaarden (gemeente Dilbeek)

Voorstelling

De kerk is opgetrokken in bak- en zandsteen. De laatgotische toren, die dateert van omstreeks 1600, is een overblijfsel van de vorige kerk. Geklasseerd monument sinds 1946.

Sint-Egidius : een open kerk

De Sint-Egidiuskerk is elke dag toegankelijk van ongeveer 9u30 tot 12u30. Immers, zoals elke kerk is zij een ‘oase van rust en stilte’ in een drukke en lawaaierige wereld. Er is een camera-bewakingsysteem  en enkele andere maatregelen om vandalisme te voorkomen.
U bent in ‘Gods Huis’ welkom voorr een gebed of bezinning, of om gewoon even te rusten in Jezus’ nabijheid en een kaarsje aan te steken bij de H. Wivina of bij Maria.

Parochiesecretariaat

Sint-Egidiuspastorie

Sint-Egidiuspastorie

Pastorie Sint-Egidius
Isidoor Van Beverenstraat 1, 1702 Groot-Bijgaarden.
tel 02 466 12 31
e-mail  egidiusparochie@belgacom.net

Het parochiesecretariaat is open op donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30.

Parochiezaal

Zaal Collegium, Brusselstraat 253 -259, 1702 Groot-Bijgaarden staat open voor iedereen en in het bijzonder voor onze parochiale verenigingen.

Zaalbespreking: op dinsdag tussen 19 en 20 uur in het Collegium. 

Heilige Wivina

Heilige Wivina

Heilige Wivina

Wordt in de parochiekerk op een bijzondere wijze vereerd omdat de kloostergemeenschap die zij stichtte aan de basis ligt van onze parochie. Wivina, eerste priorin van de abdij Groot-Bijgaarden, stierf in 1170 en werd in 1177 heilig verklaard. Haar graf werd een druk bedevaartsoord. In de volksdevotie werd zij aanroepen tegen keelpijn. In 1660 deed de abdis Lucretia een rustiek kapelletje bouwen op de plaats van het eerste verblijf van Wivina aan de bron. In 1880 liet ridder Desferrières het kapelletje restaureren zoals het nu nog bestaat. De oprichting in 1812 van een broederschap van de H. Wivina in de parochiekerk van Groot-Bijgaarden ligt aan de basis van de Wivinahoogdag en -processie, jaarlijks op de eerste zondag van mei.

De broederschap van de Heilige Wivina

Documenten over de oprichting van de broederschap dateren van 1812. Volgens een voetnoot van pastoor Van Beveren zouden er tussen 1812 en 1910 35.559 inschrijvingen als lid van de broederschap genoteerd zijn.

Wivinabedevaart en processie

Wivinakapel

Wivinakapel

Op de eerste zondag van mei is het Wivinabedevaart.
In de pare jaren gaat trekt de processie van de Sint-Egidiuskerk naar de kapel van de Heilige Wivina (zie fotoalbum).
In de onpare jaren is er een bidtocht.

 

Geschiedenis van de parochie

Omstreeks 1122 vestigde de Heilige Wivina zich in de bosrijke streek van Groot-Bijgaarden. Onder haar leiding ontstond een vrouwelijke kloostergemeenschap, die de regel van Benedictus volgde en afhankelijk was van de abdij van Affligem. Talrijke lekenheren, waaronder hertog Godfried I van Brabant, begunstigden het klooster. Voor 1160 werd hun eenvoudige bidplaats reeds door een kloosterkerk vervangen.

Naar Benedictijnse traditie werd de streek ontgonnen en bewoonbaar gemaakt. Door de geleidelijke bevolkingstoename kreeg het klooster een pastorale taak te vervullen. Er werden haar doop- en begrafenisrechten verleend. De kloosterkerk fungeerde als parochiekerk en de kloosterkapelaan nam de bediening waar. Toen Bijgaarden-dorp zich onder impuls van de kasteelheren ontwikkelde verloor de kloosterkerk haar parochiale functie en werd tussen 1203 en 1229 de Egidiusparochie opgericht. Zij bestond uit drie delen van andere parochies: Bekkerzeel, Zellik, Anderlecht.Zowel de Heren van Bijgaarden als de St. Wivina-abdij werkten mee aan de oprichting van de nieuwe parochie. De nieuwe parochiekerk werd gebouwd in de onmiddellijke nabijheid van het kasteel en op het kruispunt van de twee wegen van het dorp: de baan naar Brussel en de verbindingsweg naar Zellik. In 1257 was de parochie volledig georganiseerd. Zij bezat een kerkfabriek, een H. Geesttafel, een pastoor en een kapelaan.De pastoors van de Egidiusparochie werden door de heren van Bijgaarden voorgesteld. Tijdens de zestiende en zeventiende eeuw waren alle pastoors Norbertijnen uit de abdij van Grimbergen.

Oorspronkelijk behoorde de Egidiusparochie tot het bisdom Kamerijk. Sinds de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1570 maakte de parochie deel uit van het aartsbisdom Mechelen. Tot 1959 omvatte de Egidiusparochie de hele gemeente Groot-Bijgaarden. Op 16 november 1959 werd de Savioparochie opgericht. Kloosterstraat, Bekkerzeelweg en Hugo Verrieststraat vormen de grens tussen de beide parochies. Op het gebied van de Egidiusparochie wonen meer dan 6000 mensen.

Patroonheilige

Egidius werd in de zevende eeuw in Athene geboren (zijn juiste geboorteplaats is niet bekend). Hij vertrok op pelgrimstocht en kwam terecht in het zuiden van Frankrijk waar hij zich vestigde in een rotshol in de Provence. Elke dag werd hij door een hinde bezocht die hem met haar melk zoogde. Zo hield hij zich, ver van de beschaving, in leven. Op een dag, zo vertelt de legende, werd de hinde vervolgd door de jagers van de koning. Het dier vluchtte naar de grot van Sint Gillis en een onzichtbare kracht verhinderde dat de jagers de hinde konden naderen. Totdat de koning persoonlijk mee op jacht ging met de bedoeling het hert te doden. De hinde lag in de grot aan Egidius voeten. Toen de koning bij de grot kwam schoot hij blindelings een pijl in de grot.Toen hij de spelonk binnenging zag hij de kluizenaar hevig bloedend op de bodem liggen met de hinde naast hem. De koning bood hem medische hulp aan maar Egidius weigerde dit. Liever om Christus mank door het leven. Slechts een ding vroeg hij aan de koning. Een klooster bouwen in deze eenzame omgeving. De koning vervulde hem deze wens met vreugde en zo ontstond aan het einde van de zevende eeuw (rond het jaar 680) in de Provence het klooster Saint Gilles. Spoedig werd het bevolkt door talrijke monniken.
Op 1 september 720 stierf Egidius in het klooster in de Provence en spoedig werd het bezocht door vele bedevaarders die verhoring vroegen voor hun noden. Het klooster ligt op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.
Patroon van: jagers, herders, paardenhandelaren, bedelaars, schipbreukelingen, boogschutters, moeders die voeden, veeverkopers, houtvesters.
Patroon tegen: krankzinnigheid, droogte, vuur, storm, onvruchtbaarheid bij mens en dier
Patroon voor: bijstand voor een goede biecht
Helper in nood