PAROCHIE

Kerknet

Uitvaartliturgie in een woord-en gebedsdienst


De uitvaartliturgie zonder eucharistie is lang onbekend gebleven, ook al bestaat deze mogelijkheid al sinds 1993. De pastorale realiteit brengt daar nu verandering in. Zij evolueert naar een model waarbij de uitvaartliturgie in een woord-en gebedsdienst gebeurt. Dit vraagt om specifieke aanwijzingen, voor al diegenen die met priesters en diakens (zullen) samenwerken in de uitvaartpastoraal, en als gebedsleiders uitvaartvieringen leiden.

Deze uitgave bevat een model voor de viering van de katholieke uitvaartliturgie in een woord- en gebedsdienst. Hiermee wil de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg tegemoet komen aan de vraag naar concreet materiaal voor deze vorm van de uitvaartliturgie, die de voorbije jaren steeds meer ingang vindt.

Het eerste hoofdstuk omvat een model voor de uitvaart waarbij de kist met het stoffelijk overschot in de kerk aanwezig is. Het tweede hoofdstuk geeft aangepaste suggesties voor de situatie waarbij de crematie vooraf gaat aan de viering in de kerk.

Uitvaartliturgie in een woord- en gebedsdienst (43 p.) is verkrijgbaar voor 15 € in de liturgische boekhandel of via www.licap.be