Raamovereenkomsten


 

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten verplicht vzw’s die een publieke dienstverlening bieden en meer dan 50% van hun middelen van de overheid krijgen, zich te schikken naar de regels van de vrije mededinging bij overheidsopdrachten. Ook de schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs vallen onder die wet.

Om scholen die planlast te besparen en vanuit een economisch goed beheer van de schaarse overheidsmiddelen werkt ook het Vicariaat onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel raamovereenkomsten uit, in samenwerking met collega’s uit de andere bisdommen. Die hebben daartoe de vzw Interdiocesane Raamovereenkomsten Onderwijs (I.R.O.) opgericht.

 

Vanaf 1 januari 2013 ( tot eind december 2014) kunnen ge´nteresseerde scholen en andere instellingen intekenen op de raamovereenkomst kantoorpapier die is afgesloten voor 2013 en 2014.

Er is voor de scholen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel een raamovereenkomst afgesloten voor huisbrandolie, die loopt vanaf 1 april 2012 tot en met 30 april 2014. Wie daarbij wou aansluiten moest daarvoor intekenen en een mandaat geven.

Er zijn raamovereenkomsten afgesloten voor energie (gas en elektriciteit) voor de jaren 2013 en 2014.

Voor handboeken, werkboeken e.d. in het basisonderwijs wordt in de loop van mei 2013 een raamcontract afgesloten voor ÚÚn schooljaar. Voor mobiele telefonie en mobiel dataverkeer is er een raamcontract in voorbereiding dat ingaat vanaf januari 2014. De inschrijvingen voor die laatste twee contracten zijn afgesloten.

 

Scholen die in een raamovereenkomst willen stappen dienen zich eerst te registreren via de website www.ro-bisdommen.be. Ze kunnen dat doen via de logingegevens die ze van het Vicariaat Onderwijs hebben ontvangen. Ook vzw’s schoolbesturen kunnen rechtstreeks aan de gegevens op de website voor de scholen waar ze voor staan, dit via een eigen login en paswoord, eveneens aangeleverd door het Vicariaat. Na registratie kunnen instellingen of vzw’s intekenen op lopende of toekomstige raamovereenkomsten.

 

Meer info:

         Guido Franšois, co÷rdinator Dienst katholiek onderwijs en contactpersoon raamovereenkomsten.

E-mail: guido.francois.mb@kerknet.be

Tel:      Rechtstreeks: 015 29 84 85

Secretariaat: 015 29 84 01 (02).


Te downloaden:   Handleiding website voor instellingen   en   Handleiding website voor vzw’